Evropski univerzitet Brčko distrikt

Osnovi informatike – rezultati ispita

048/18-S - 9005/20-RR - 8008/20-PO - 5067/15-FT - 5008/20-SR - 5034/20-E - 5079/20-DM - 5020/20-MIF - 5027/20-AR - 5014/19-DS - 6010/19-DS - 6006/19-DS-6001/19-MD-6041/20-INI -6033/20-ITM-7018/20-GGE-5028/20-GGE-5012/20-GGE-7007/19-MD-7006/20-SI-6025/20-INI - 5020/020-OP - 5023/20-INI - 5036/20-DM - 7007/19-DS - 6016/20-OSE-6037/20-SPT-6028/18-RNO-6005/19-DS-7011/20-SR-5009/19-DS-7054/19-S-8

Rezultati usmenog ispita iz Matematike

Od 6.7.2021. god 018/20-MS 5033/20-ITM 5036/20-DM 5011/20-GGE 5038/20-OSE 5013/20-BS 5009/20-GGE 6041/20-INI 7034/20-E 5032/20-DM 5005/20-AR 6030/20-MHT 5001/20-GGE 6 Upis ocjena je u utorak 13.7.2021. god u 16 h Katedra za matematiku Brčko 8.7.2021. god

Elektrotehnika sa elektronikom – rezultati ispita

027/20-IND - 7014/20-MS - 5008/19-BS - 6017/20-MS - 5006/20-BS - 5018/20-MS - 5011/20-DS - 5013/20-BS - 5002/20-DS - 5049/20-DS - 6012/20-DS - 5044/20-INI - 6022/20-DS - 5015/20-MHT - 5005/20-DS - 5016/20-DS - 5023/20-INT - 5003/20-DS - 5030/20-MHT - 5041/20-INT - 6018/20-INT - 6049/20-INT - 6

Rezultati pismenog ispita iz matematike rađenog 29.06. 2021.

MATEMATIKA II 1. 005/20-AR 78 BODOVA 2. P.D. 60 bodova Rezultati usmenog ispita iz matematike Sljedeći kandidati polažu dodatna pitanja iz oblasti funkcija i integrala 1. 018/20-MS funkcije i integrali 2. 033/20-ITM funkcije -integrali 3. 036/20-DM funkcije i integrali 4. 011/20-GGE funkcije i integrali 5. 038/20-OSE funkcije-integrali 6. 013/20-BS funkcije i integrali 7. 009/20-GGE funkcije i integrali 8. 041/20-INI funkcije i...

Farmakologija sa toksikologijom – rezultati ispita

006/19-FT - 7020/19-S - 5008/19-FT - 6003/20-S - 6011/20-S - 5014/19-FA - 6038/20-ST - 5130/19-fT - 5028/19-FT - 5051/19-ST - 5024/19-RA - 5023/19-RA - 5011/19-RA - 7022/19-ST-6032/19-RA-5013/19-FT-6010/19-FT-5042/20-RA-5044/18-FT-5021/20-S-5026/20-S-5018/20-S-5007/19-RA-6039/19-FT-5031/19-FT-8

Translate »