Istorija

Istorija

Misija studijskog programa Istorija je da omogući obrazovanje nastavnika za rad u osnovnim i srednjim školama.

Ciljevi ovog studijskog programa su:

  • omogućavanje sticanja i korišćenja naučnog saznanja o medjunarodnim odnosima i spoljnoj politici
  • filozofsko i naučno promišljanje o razvoju pojedinih događaja u okruženju
  • osposobiti studenta da stečeno znanje može pismeno, usmeno ili slikovno preneti drugima, tj. za samostalan rad u širokom spektru zanimanja u društvu.

To se postiže već na preddiplomskom programu, iako se puna profesionalnost stiče naročito na diplomskom programu

Ključne vještine koje student stiče su:

  • Znanje i razumijevanje istorijskih događaja i odnosa
  • Znanja o istorijskim mjestima i procesima
  • Razumijevanje nastanka i tumačenje istorijskih događaja u svojoj zemlji 
  • Osposobljenost za primjenu specifičnih stručnih znanja u nastavi istorije
  • Ostale profesionalne vještine

Share this post

Translate »
Menu