• Riječ Dekana Fakulteta političkih nauka

  Riječ Dekana Fakulteta političkih nauka

    Poštovani budući studenti, Fakultet političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikt ima sljedeće studijske programe: Socijalni rad, Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija i Žurnalistika i komunikologija. Školujemo studente na sva tri ciklusa studija. Planovi i programi su koncipirani na osnovu uporednih iskustava i po ugledu na fakultete političkih nauka kako u Bosni i […]
 • Riječ dekana Ekonomskog fakulteta

  Riječ dekana Ekonomskog fakulteta

  Poštovane koleginice i kolege, Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i znanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanje u savremene svjetske trendove.Sa ponosom ističemo da Ekonomski fakultet u svom sastavu raspolaže sa osam studijskih programa, i to Opšti (opći) smjer; Marketing […]
 • Riječ dekana Pravnog fakulteta

  Riječ dekana Pravnog fakulteta

  Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru studijskih programa – opšte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ECTS). Nastavu […]
 • Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka

  Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka

  Poštovani budući studenti! Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada. Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i […]
 • Riječ dekana Pedagoškog fakulteta

  Riječ dekana Pedagoškog fakulteta

  Poštovani i uvaženi studenti Pedagoškog fakulteta, Pedagoški fakultet čine Studijski programi ili kako u javnosti nalazimo i termine Odsjeci ili Grupe:Razredna nastava, Razredna s engleskim jezikom i Razredna nastava sa defektologijom, Vaspitač predškolskih ustanova, Matematika i fizika, Informatika i tehnika, Istorija i Geografija. Očigledno iz naziva Studijskih progarama,nije teško zaklјučiti da se radi o raznovrsnom […]
 • Riječ dekana Tehničkog fakulteta

  Riječ dekana Tehničkog fakulteta

  Poštovani budući studenti, Dobro došli na Web sajt Evropskoga univerziteta Brčko distrikt. Pred Vama je donošenje najvažnije životne odluke. Šta upisati, kako do diplome i kako se zaposliti? Na Tehničkom fakultetu imate veliki izbor atraktivnih studijskih programa: Arhitektura, Geodezija, Građevinarstvo, Hidrotehnika, Konstrukcije, Željeznice, aerodromi i tuneli, Saobraćaj- drumski i riječni, Menadžment u saobraćaju, Bezbjednost u […]