FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.04.2018.

Četvrtak

10:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

10.04.2018.

Utorak

10:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

14.04.2018.

Subota

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

25.04.2018.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.04.2018.

Srijeda

10:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

21.04.2018.

Subota

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

04.04.2018.

Srijeda

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

20.04.2018.

Petak

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

25.04.2018.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.04.2018.

Srijeda

11:30h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2018.

Subota

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

Subota

15:00h

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

11.04.2018.

Srijeda

12:00h

 

Psihijatrijska njega

Prof.dr Nikola Ilanković

21.04.2018.

Subota

12:00h

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

04.04.2018.

Srijeda

13:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Doc. dr Sunita Ćustendil

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc. dr Sunita Ćustendil

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

20.04.2018.

Petak

13:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

23.04.2018.

Ponedeljak

09:30h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

24.04.2018.

Utorak

16:00h

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkić

24.04.2018.

Utorak

14:00h

 

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

23.04.2018.

Ponedeljak

09:30h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

26.04.2018.

Četvrtak

10:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti