FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

10.06.2019.

01.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Amer Čustović

18.06.2019.

02.07.2019.

05.09.2019.

21.09.2019.

Utorak

Utorak

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

14.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

07.09.2019.

21.07.2019.

Petak

Petak

Subota

Subota

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

08.06.2019.

09.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Subota

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

18.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

09.07.2019.

23.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

13.06.2019.

04.07.2019.

05.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

18.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Utorak

Subota

Subota

Subota

17.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

18.06.2019.

02.07.2019.

05.09.2019.

21.09.2019.

Utorak

Utorak

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

14.00h

10.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

19.06.2019.

03.07.2019.

04.09.2019.

18.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

24.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

13.00h

12.00h

10.00h

 

Homeopatija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Psihijatrijska njega

Prof. dr Nikola Ilanković

29.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

10.06.2019.

01.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Prof. dr Branislav Daković

10.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

Ponedeljak

Subota

Subota

12.30h

11.30h

11.30h

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

10.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

Ponedeljak

Subota

Subota

12.30h

10.00h

11.30h

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

08.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

24.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

15.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Evropski i zdravstveni sistemi *

Prof. dr Adi Rifatbegović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

15.00h

15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

13.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Brnaimir Marjanović

18.06.2019.

27.07.2019.

02.09.2019.

28.09.2019.

Utorak

Subota

Ponedeljak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2019.

25.06.2019.

17.09.2019.

01.10.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

15.00h

15.00h

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc. dr Mirza Moranjkić

18.06.2019.

02.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

18.06.2019.

27.07.2019.

02.09.2019.

28.09.2019.

Utorak

Subota

Ponedeljak

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2019.

25.06.2019.

17.09.2019.

01.10.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

15.00h

15.00h

 

ORL i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

18.06.2019.

27.07.2019.

02.09.2019.

28.09.2019.

Utorak

Subota

Ponedeljak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc. dr Senka Samardžić

21.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

08.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

24.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Utorak

14.00h

14.00h

14.00h

15.00h