FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

03.09.2020.

25.09.2020.

Četvrtak

Petak

18.00h

18.00h

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h