FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2019.

27.02.2019.

Petak

Srijeda

09.00h

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.02.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

22.01.2019.

28.02.2019.

Utorak

Četvrtak

12.00h

11.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

17.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

10.00h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

22.01.2019.

12.02.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

11.00h

10.00h

 

Homeopatija

Prof. dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Psihijatrijska njega

Prof.dr Nikola Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

10.00h

10.00h

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

09.01.2019.

05.02.2019.

Srijeda

Utorak

13.00h

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Doc. dr Sunita Ćustendil

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc. dr Sunita Ćustendil

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

15.01.2019.

05.02.2019.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkić

22.01.2019.

Utorak

11.00h

 

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

10.01.2019.

31.01.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti