FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Č. Č.

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

18.06.2020.

09.07.2020.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

30.05.2020.

26.06.2020.

25.07.2020.

Subota

Petak

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

30.05.2020.

26.06.2020.

25.07.2020.

Subota

Petak

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

29.05.2020.

12.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

Petak

18.00h

18.00h

18.00h

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

26.05.2020.

Utorak

12.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

02.06.2020.

Utorak

15.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h