FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

03.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

07.10.2019.

11.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

14.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

28.10.2019.

Ponedeljak

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Homeopatija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

10.00h

 

Psihijatrijska njega

Prof. dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

24.10.2019.

12.11.2019.

Četvrtak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Evropski i zdravstveni sistemi *

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

15.00h

16.00h

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc. dr Mirza Moranjkić

05.11.2019.

Utorak

14.00h

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

15.00h

16.00h

 

ORL i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h