FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

08.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

17.10.2020.

Subota

09.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.10.2020.

Četvrtak

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

10.10.2020.

Subota

11.00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Njega internističkih bolesnika

Doc. dr Igor Dragičević

17.10.2020.

Subota

09.00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

10.10.2020.

Subota

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.10.2020.

Subota

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

15.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

12.10.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

17.10.2020.

Subota

14.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

13.10.2020.

Utorak

13.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

06.10.2020.

Utorak

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

13.10.2020.

Utorak

13.00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

17.10.2020.

Subota

14.00h