EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Matematika

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

31.01.2019.

28.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Organizacija preduzeća*

-

21.01.2019.

25.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Ponašanje potrošača

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Korporativne finansije

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

31.01.2019.

28.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

17.00h

17.00h

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

31.01.2019.

28.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Promocija

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing u turizmu*

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

31.01.2019.

28.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

17.00h

17.00h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

19.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

12.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Marketing u turizmu*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Globalni turizam*

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

14.01.2019.

04.02.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

10.01.2019.

21.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

17.00h

17.00h

Interni obračun *

Doc.dr Vojislava Grbić

26.01.2019.

23.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

10.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

10.00h

Menadžment informacionih Sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

15.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih tehnologija

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka I računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru