EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Matematika

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

Matematika I

*

 

 

 

vježbe

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

09.04.2019.

Utorak

10.00h

Lektor

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

12.04.2019.

Petak

11.00h

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

Lektor

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija preduzeća*

-

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Ponašanje potrošača

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

09.00h

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

09.00h

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Korporativne finansije

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

 

 

 

 

 

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

09.00h

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

09.00h

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

06.04.2019.

Subota

12.00h

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

06.04.2019.

Subota

09.00h

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

12.00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

19.04.2019.

Petak

11.00h

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

17.04.2019.

Srijeda

16.30h

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

19.04.2019.

Petak

11.00h

Promocija

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

13.00h

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

12.00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Marketing u turizmu*

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

13.00h

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

12.00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

19.04.2019.

Petak

11.00h

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

17.04.2019.

Srijeda

16.30h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2019.

Subota

16.30h

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

13.04.2019.

Subota

10.00h

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

13.04.2019.

Subota

10.00h

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

06.04.2019.

Subota

11.00h

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

13.04.2019.

Subota

16.00h

Marketing u turizmu*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Globalni turizam*

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

08.04.2019.

Ponedeljak

12.00h

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

17.04.2019.

Srijeda

16.30h

Interni obračun *

Doc.dr Vojislava Grbić

13.04.2019.

Subota

10.00h

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

20.04.2019.

Subota

11.00h

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

13.04.2019.

Subota

13.00h

Menadžment informacionih Sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Projektovanje informacionih tehnologija

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka I računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru