EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Matematika

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30-14:30h

13:30-14:30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

14:00h

 

 

Organizacija preduzeća*

-

18.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

12:30-13:30h

12:30-13:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

 

Korporativne finansije

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:30h

09:40h

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:30h

09:40h

 

Turistička politika i razvoj

-

18.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

22.06.2018.

13.07.2018.

Petak

Petak

10:00h

14:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

17:00h

17:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30h

13:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

18:00h

18:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

30.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30h

13:30h

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

06.06.2018.

26.06.2018.

Srijeda

Utorak

13:30h

13:30h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

30.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:30h

09:30h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

18.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

10:15h

09:30h

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

16.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

Globalni turizam*

Prof.dr Milinko Ranilović

05.06.2018.

04.07.2018.

Utorak

Srijeda

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

07.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

30.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

Interni obračun *

Doc.dr Vojislava Grbić

22.06.2018.

07.07.2018.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Petak

11:00h

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

Menadžment informacionih Sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Projektovanje inforamcionih tehnologija

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka I računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h