EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Matematika

...

10.09.2019. pismeni

17.09.2019. usmeni

24.09.2019. pismeni

01.10.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

19.06.2019.

03.07.2019.

04.09.2019.

18.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

10.06.2019.

08.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

08.06.2019.

13.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Doc.dr Šemsudin Dervić

14.06.2019.

12.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Petak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.30h

13.30h

 

Organizacija preduzeća *

-

01.07.2019.

22.07.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

08.06.2019.

13.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

08.06.2019.

13.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Subota

Subota

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

24.06.2019.

22.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

13.00h

13.00h

 

Korporativne finansije

Prof. dr Izet Banda

24.06.2019.

22.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Turistička politika i razvoj

-

01.07.2019.

22.07.2019.

23.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

08.06.2019.

27.07.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment  informacionih sistema

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h