EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Matematika

...

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

30.01.2020.

27.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

13.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija preduzeća *

-

27.01.2020.

24.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Korporativne finansije

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment  informacionih sistema

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Doc. dr Šemsudin Dervić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

18.01.2020.

01.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

13.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

30.01.2020.

27.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.30h

12.30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovnaje

Doc. dr Stevo Stević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

21.01.2020.

04.02.2020.

Utorak

Utorak

17.00h

17.00h

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

13.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

30.01.2020.

27.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.30h

12.30h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Slobodan Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

21.01.2020.

04.02.2020.

Utorak

Utorak

17.00h

17.00h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

25.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Vojislava Grbić

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

13.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

30.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Blanka Oršolić

21.01.2020.

04.02.2020.

Utorak

Utorak

17.00h

17.00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Vojislava Grbić

22.01.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h