EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Matematika

...

04.04.2018.

Srijeda

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

25.04.2018.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.04.2018.

Srijeda

10:00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

21.04.2018.

Subota

12:30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2018.

Subota

10:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

16.04.2018.

Ponedeljak

12:00h

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

25.04.2018.

Srijeda

17:00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.04.2018.

Srijeda

11:30h

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Organizacija preduzeća*

-

16.04.2018.

Ponedeljak

18:00h

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.04.2018.

Petak

17:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

07.04.2018.

Subota

09:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.04.2018.

Petak

17:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

07.04.2018.

Subota

09:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.04.2018.

Petak

17:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Korporativne finansije

Doc.dr Dušan Lukić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

07.04.2018.

Subota

09:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.04.2018.

Petak

17:00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

07.04.2018.

Subota

09:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.04.2018.

Petak

17:00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

07.04.2018.

Subota

09:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

16.04.2018.

Ponedeljak

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

21.04.2018.

Subota

12:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

06.04.2018.

Petak

18:00h

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

21.04.2018.

Subota

12:30h

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

20.04.2018.

Petak

13:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

16.04.2018.

Ponedeljak

14:00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

20.04.2018.

Petak

13:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

16.04.2018.

Ponedeljak

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

21.04.2018.

Subota

12:30h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

14.04.2018.

Subota

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

06.04.2018.

Petak

18:00h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.04.2018.

Subota

17:00h

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

27.04.2018.

Petak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

27.04.2018.

Petak

12:00h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

20.04.2018.

Petak

10:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

14.04.2018.

Subota

10:30h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

21.04.2018.

Subota

12:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

20.04.2018.

Petak

13:00h

 

Globalni turizam*

Prof.dr Milinko Ranilović

24.04.2018.

Utorak

15:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

07.04.2018.

Subota

14:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

16.04.2018.

Ponedeljak

14:00h

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

26.04.2018.

Četvrtak

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

06.04.2018.

Petak

18:00h

Interni obračun *

Doc.dr Vojislava Grbić

27.04.2018.

Petak

12:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

14.04.2018.

Subota

12:00h

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

19.04.2018.

Četvrtak

11:30h

Menadžment informacionih Sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

20.04.2018.

Petak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje inforamcionih tehnologija

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka I računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će se održati u ljetnom semestru

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

12.04.2018.

Četvrtak

10:00h

 

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će se održati u ljetnom semestru