Obavještenje za javnost 31.03.2017. godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Imunitet i privilegije diplomatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini, kandidatkinje Elmedine Herceglije, studentice magistarskih studija na Fakultetu političkih nauka, studijski program Međunarodni odnosi i diplomatija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 14.01.2017. godine do 13.02.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta političkih nauka rješenjem broj 201-1/2017 od 30.03.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za 7.04.2017. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Obavještenje za javnost 27.03.2017. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Menadžerske uloge i uspješnost menadžera u sportu, kandidata Jasmina Mehanovića, studenta magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 11.03.2017. godine do 26.03.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 192-1/2017 od 27.03.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za 28.03.2017. godine sa početkom u 18.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Evropski univerzitet na sajmu visokoškolskih ustanova u Behram-begovoj medresi Tuzla


Evropski univerzitet je dana 23.03.2017. godine, na sajmu visokoškolskih ustanova u Behram-begovoj medresi Tuzla, predstavio svoje fakultete i studijske programe na dva univerziteta – na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikta.

Cilj sajma bio je informisati buduće brucoše o mogućnostima upisa i studiranja koje nude fakulteti u Bosni i Hercegovini. Behram-begova medresa u Tuzli već treću godinu uzastopno uspješno organizuje sajam ovog tipa. Sajmu su prisustvovali brojni učenici medresi, kao i njihovi profesori.

Evropski univerzitet su na sajmu predstavljali prof. dr. Esed Karić, dekan Pedagoškog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, doc. dr. Izet Banda, dekan Ekonomskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, kao i Enisa Kurtić, referent studentske službe Univerziteta.

Doc. dr Dubravko Derk


 • Doc. dr Dubravko Derk, docent
 • Rođen 22.08.1963. Čakovec, Hrvatska
 • Završen fakultet : Pravni fakultet u Mariboru SlovenijaFakultet kriminalističkih znanosti Zagreb Hrvatska
 • Magistratura : Policijska akademija u ZagrebuTema : Žrtve maloljetnih počinitelja nasilnih delikata na području Zagreba s posebnim osvrtom na odnos između žrtve i počinitelja
 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt Pravni fakultetTema: Mogućnosti suradnje među ključnim subjektima socijalne kontrole u velikim urbanim sredinama

Biografija

Srednju školu unutarnjih poslova u Zagrebu završio 1982. godine. Zapošljava se i radi u Ministarstvu unutarnjih poslova, a profesionalnu afirmaciju stječe radeći na različitim poslovima vezanim uz djelokrug rada kriminalističke policije, do položaja načelnika policijske uprave. Sredinom 80-ih godina radi na istraživanju i razotkrivanju počinitelja najtežih kaznenih djela, nekih od najpoznatijih slučajeva iz kriminalističke prakse tog vremena, pri tome usko surađujući s kolegama tadašnje zajedničke države. U periodu od 1998. do 2013. godine radi u sigurnosnom sustavu RH, do radnog mjesta pomoćnika predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Od rujna 2013. godine zaposlen je u jednoj od najvećih tvrtki u Hrvatskoj Zagrebački holding d.o.o., na  položaju pomoćnika predsjednika Uprave društva.

Tokom radnog vijeka član je nekoliko državnih povjerenstava i radnih grupa; od prvog povjerenstva za izradu Strategije borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i drugih.

Trenutno je angažiran kao gost predavač na Sveučilištu u Zagrebu, sveučilišni Odjel Hrvatski studiji.

Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt izabran je 2017. godine u naučno-nastavno zvanje docenta.

Sudionik je više nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, seminara i savjetovanja u području kaznenog prava, kriminalistike, međunarodnih odnosa i sigurnosti, interne revizije,  poslovne sigurnosti, upravljanja velikim sustavima te odnosa s javnosti.

Član je  European Society of Criminology sa sjedištem u Lausanne Switzerland te COST Asociation sa sjedištem u Bruxellesu.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Naučni radovi

 • Singer, M., Cajner Mraović, I., Derk, D. (1998) Sociodemografske i fenomenološke karakteristike kriminaliteta maloljetnika na području Županije Karlovačke s posebnim osvrtom na poremećaje u ponašanju. Zagreb: Savez defektologa Hrvatske.
 • Bujević, D., Cajner Mraović, I., Derk, D. (2013) Percepcija policije od strane maloljetnika u Zagrebu. Policija i sigurnost Zagreb
 • Stašević, I., Derk, D. (2016) Osobitosti maloljetničke delinkvencije u Republici Hrvatskoj. Policija i sigurnost Zagreb
 • Derk, D., Stašević, I. (2017) Usporedba nekih trendova maloljetničke delinkvencije u hrvatskoj tijekom rata i neposredno nakon rata. Policija i sigurnost Zagreb.
 • Derk, D., Prprović, B., Nemec, N. (2017) Percepcija policijskih službenika i privatnih zaštitara o uvjetima rada i plaće. Evropska revija Evropski univerzitet Brčko distrikt Brčko.
 • Stašević, I., Derk, D. (2017) Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj Naučna revija Evropski univerzitet Kallos Tuzla BiH

Naučni skupovi, konferencije

 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Borovec, K. Spremnost žena u Hrvatskoj da prijave vlastitu viktimizaciju. „Četvrta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije „Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe“. Beograd, 28. i 29. Novembar. 2013. godine.
 • Cajner Mraović,I., Derk, D., Borovec, K. Researching, Measuring and Combating Police Coruption: the Case of croatia. Naučni skup, „Pravo i izazovi dvadesetprvog vijeka“ na temu Korupcija, Evropski Univerzitet Brčko distrikt, Brčko 29 – 30 mart 2014. godine. UDK 343.352:351.74/76
 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Karlović, R. Usporedba nekih subjektivnih i objektivnih pokazatelja javne sigurnosti. Istraživanje u Zagrebu i Hrvatskoj. Naučna konferencija povodom XIV Dana kriminalističkih nauka na temu „Sigurnost urbanih sredina“. Sarajevo, 16. Maj, 2014. godine. ISSN 2303-5781
 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Hasukić, E. Neonaticide in Croatia Before the War and After It. 12th Global Conference: Violence Probing the Boundaries. Organized by: Inter-Disciplinary.Net. Lisabon, 2. – 4. maj. 2014. godine.
 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Asančaić, V. Crime victims reporting behavior in Croatia: Why do women (not) report their victimization? 14th Annual Conference of the Europen Society Criminology. Prag, 10. – 13. septembar. 2014. godine.
 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Asančaić, V. Juvenile Crime in 21st Century: Escalating Problem or Just a Media Sensation? The Case of Croatia. 10th International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe, „Professionalism, Trust and Legitimacy in Criminal Justice“. Ljubljana, 15. – 17. septembar, 2014. godine. VARSTVOSLOVJE ISSN 1580-0253 (print) ISSN 2232-2981 (online) year 17, number 2015/2 Journal of Criminal justice and security, Fakulteta za varnostne vede Ljubljana, Slovenija.
 • Derk, D. Ribičić, G. Standardi Europskih načela javne uprave i javna uprava Republike Hrvatske. Sedmi međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti. „Određenje, organizacija i djelatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti“. Univerzitet Sinergija Banja Luka. 24. oktobar, 2014. ISBN978-99955-23-50-3 UDK 351.74/.75
 • Derk, D., Asančaić, V., Nemec, N. Stavovi policijskih službenika i privatnih zaštitara kao čimbenik suradnje na poslovima sigurnosti. IV. Međunarodna znanstveno stručna konferencija Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu travanj, 2015. ISBN 978-953-161-290-6
 • Asančaić, V., Cajner Mraović, I., Derk D. Femicide in Croatia in the 21-st centry., International scientific conference. The victims of blood revenge – special kind of ruthless revenge. Fakulty of security Skopje – Ohrid jun, 2015. godine. ISBN 978-608-4532-62-0
 • Cajner Mraović, I., Lobnikar, B., Derk, D., The Comunication and Cooperation between Police and Private Security in Urban Social Control: the Croatian and Slovenian Perspective. International Conference Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and Practice. University „Ss Cyril and Methodius“ Faculty of Philosophy – Skopje Institute for Security, Defence and Peace Studies 18.-19. September 2015, Ohrid Macedonija.
 • Derk, D., Prprović, B., Nemec, N. Utjecaj aktualnih migracija na europsku sigurnost. Međunarodna znanstveno istraživačka konferencija. Unaprjeđenje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda. V Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu travanj, 2016. godine. ISBN 978-953-161-297-5
 • Derk, D., Prprović, B., Nemec, N. Aktualne migracije-socioekonomski benefit Europske unije. Međunarodna znanstvena konferencija Evropski univerzitet Brčko distrikt, Migracije u XXI Vijeku Brčko ožujak 2016. UDK 314.15 (4-672EU)
 • Asančaić, V., Cajner Mraović, I., Derk, D. Femicide in the context of homicide: the case of Croatia, Njemačka Munch 2016. 16thAnnual Conference of European Society of Criminology in Muenster, Germany, from September 21 – 24, 2016.
 • Derk, D., Prprović, B., Nemec, N. Spremnost zaposlenika u privatnom sektoru da prijavljuju devijantna ponašanja na radnom mjestu. Evropski univerzitet Brčko distrikt, Međunarodna znanstvena konferencija Rad I stvaralaštvo u XXl vijeku,  Brčko; 7. travnja, 2017. UDK 349.22:658.1
 • Cajner Mraović, I., Derk, D., Asanačić, V.  “Perceptions of profession and working conditions as preconditions for cooperation betwen police and private security officers in the big city”. Security concepts and policies – new generation of risks and threats. 8th International Scientific Conference. Faculty of Security Skopje – University „St. Kliment Ohridski“ Bitola.  4-6 june, 2017., Ohrid.

Projekti

  • 1998: Sociodemografske i fenomenološke karakteristike kriminaliteta maloljetnika na području Županije Karlovačke. Savez defektologa Hrvatske.
  • 1999: Kriminološke osobitosti delikata nasilja – maloljetnici. MUP RH Visoka policijska škola.
  • 2000: Etiološki čimbenici kriminalnog povrata maloljetnika. MUP RH Visoka policijska škola.
  • 2001: Fenomenologija seksualnog kriminaliteta s posebnim osvrtom na odnos žrtve i policije. MUP RH Visoka policijska škola.
  • 2001-2002: Kriminološke osobitosti kaznenih djela nasilja u Zagrebu s posebnim osvrtom na mjere sprečavanja i suzbijanja te odluke tijela kaznenog postupka. Nositelj: Savez defektologa Hrvatske.
  • 2002-2004: Policija i zaštita osjetljivih skupina-djece, žena i manjina. MUP RH Visoka policijska škola. Projekt primijenjenog znanstvenog istraživanja verificiran i sufinanciran od Ministarstva znanosti i tehnologije RH.
  • 2014: Utjecaj modela policije u zajednici, socijalnog kapitala i trendova kapitala na koruptivna i ostala kažnjiva ponašanja policije u post tranzicijskim urbanim uvjetima:analiza na primjeru Grada Zagreba. Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu

Ostalo

Analitičar je i kolumnista specijaliziranog portala Svijet sigurnosti  www.svijetsigurnosti.com

Predavač na godišnjim savjetovanjima „Sigurnost u zdravstvenim ustanovama“ pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Udruge menadžera sigurnosti.