Evropski univerzitet Brčko

Dobro došli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

+387 49 590 605 | +387 49 590 605
info@eubd.edu.ba
Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA POPUST

50%

Upis u toku

Na licencirane studijske programe
Mašinstvo
Na katedri za mašinstvo studenti mogu upisati studijske programe Mehatronike i Industrijskog inženjerstva.Mehatronika je multidisciplinarna inženjerska disciplina koja obuhvata kombinaciju elektrotehnike, računarstva, mašinstva i automatskog upravljanja. Industrijsko inženjerstvo se bavi razvojem, unapređivanem, primjenom i evaluacijom sistema koji povezuju ljude,znanje,opremu,energiju,materijale i procese.
Automatika i robotika
Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi i primjeni. Obuhvata polja informatike (posebno vještačku inteligenciju), elektrotehnike i mašinstva.
Biomedicinsko inženjerstvo
Biomedicinsko inženjerstvo primjenjuje znanja iz tehničkih nauka u području medicine i biologije, za unapređenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini.
Dizajn i multimedija
Školovanjem na Dizajn i multimedija smjeru spremićete se za kreativan rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn. Upoznaćete se sa principima dizajna i obradom multimedijalnog materijala.
Elektroenergetika
Elektroenergetika je podoblast elektrotehnike koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije, kao i električnim uređajima priključenim na takve sisteme kao što su generatori, elektromotori, transformatori i uređaji energetske elektronike.
Psihologija
Psihologija je skup akademskih, kliničkih i industrijskih disciplina koje se bave proučavanjem, objašnjavanjem i predviđanjem ponašanja, razmišljanja, osjećaja (emocija), motivacije, ljudskih međuodnosa i njihovih potencijala.
Click Here
Razredna nastava sa likovnom kulturom
Previous
Next

Vijesti

plakattakmicenjeweb

Takmičenje

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovaće dana 12. juna 2020. godine takmičenje iz informatike

Dana
Sati
Minuta
VIII MNS

Takmičenje

Evropski univerzitet Brčko distrikti Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla organizovaće dana 26. juna 2020. godine VIII međunarodni naučni skup.

Dana
Sati
Minuta

Fakulteti

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave,likovne kulture, matematike, fizike, istorije, geografije i psihologije.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet sadrži katedru za mašinstvo, saobraćaj, elektrotehniku, građevinarstvo i poljoprivredu

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet sadrži programe iz oblasti računovodstva, menadžmenta, preduzetništva, marketinga i trgovine.

Trenerska škola

Stručno osposobljavanje trenera i instruktora iz oblasti budo vještina,ronjenja, veslanja, nogometa...

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija.

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti​

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege​

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Prostor

Univerzitet rapolaže sa preko 30 učionica, kabineta, laboratorija,malog i velikog amfiteatra.

360 °

Na linku možete pogledati prostor Univerziteta
360 °

Studenti

Na Univerzitetu studira preko 3000 aktivnih studenata
Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.

Univerzitetska biblioteka

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

Studentska služba | info@eubd.edu.ba

  • +387 49 590 605
Translate »