Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Evropski univerzitet Brčko

Dobro došli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

Upis u toku

Na licencirane studijske programe

+387 49 590 605 | +387 49 590 610 info@eubd.edu.ba Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

Likovna kultura i Psihologija

Pedagoški fakultet upisuje studente na dva nova studijska programa a to su razredna nastava sa likovnom kulturom i psihologija.

unnamed

Katedra za mašinstvo i Elektrotehniku

Na Tehničkom fakultetu studenti mogu upisati Mehatroniku, Elektroenergetiku, Industrijsko inženjerstvo, Biomedicinsko inženjerstvo, Automatiku i robotiku ...

smartphones

Oblast informatike

Studenti kod nas mogu sticati znanja iz mnogih oblasti informatike poput Dizajna i multimedije, Mobilnih komunikacija, Računarskih mreža ...

Vijesti

Fakulteti

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave,likovne kulture, matematike, fizike, istorije, geografije i psihologije.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet sadrži katedru za mašinstvo, saobraćaj, elektrotehniku, građevinarstvo i poljoprivredu

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet sadrži programe iz oblasti računovodstva, menadžmenta, preduzetništva, marketinga i trgovine.

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti​

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege​

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Prostor

Univerzitet rapolaže sa preko 30 učionica, kabineta, laboratorija,malog i velikog amfiteatra.

360 °

Na linku možete pogledati prostor Univerziteta
360 °

Studenti

Na Univerzitetu studira preko 3000 aktivnih studenata
Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.

Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka posjeduje preko 30 000 naslova

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

Trenerska škola

Stručno osposobljavanje trenera i instruktora iz oblasti budo vještina,ronjenja, veslanja, nogometa...

Časopis Evropska revija

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija.

Studentska služba | info@eubd.edu.ba

Translate »