Fakultet zdravstvenih nauka


Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada.

Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavannje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da  praktičan rad u ambulantama, laboratorijima, kabinetima vještina i dvoranama za vježbanje zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Odabran je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda i inicijativa da samostalno odaberu izborne predmete u okviru multidisciplinarnih studijskih grupa. Na taj način mogu sticati znanja za i vještine za koje pouzdano znaju da će im biti značajni na budućem random mjestu.

Za potrebe obrazovanja i naučno-istraživačkog razvoja angažirani su kadrovi sa naučnim referencama i kompetencijama dokazanim i potvrđenim u naučnoj i stručnoj javnosti naše države ali i Evrope i svijeta. Posebna vrijednost nastavnika Fakulteta zdravstvenih nauka je visoka praktična kompetencija. Svi naši nastavnici vrsni su i priznati praktičari iz područja djelokruga svoga rada, koji svakodnevno u radu sa pacijentima testiraju i dokazuju svoja dostignuća. Elementi praktičnog rada i radnog iskustva prenose se studentima kao najdragocjenije vrijednosti koje student mogu dobiti u procesu studiranja.