STUDENTI PRAVA I POLITIČKIH NAUKA EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKT I EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA POSJETILI SUD BIH


Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla su dana 9.01.2018. godine organizovali posjetu Sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu za studente prava i političkih nauka. Studenti su obišli zgradu Suda, a u najvećoj sudnici broj 6 održana je i prezentacija od strane predstavnika Suda. Predstavnici Suda su studente upoznali sa strukturom, nadležnostima i radom Suda.

Posebno interesantno za studente je bilo izlaganje o mjerama koje osiguravaju zaštitu svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u krivičnim postupcima koje vodi Sud, kao i pod kojim uslovima Sud može saslušati zaštićenog svjedoka. U tom smislu je studentima prikazan i arhivski video snimak suđenja u kojem je saslušan svjedok na ročištu održanom pred Odjelom I za ratne zločine Suda. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja s posebnim osvrtom na Odjel za ratne zločine i saradnju Suda sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

U prilogu je galerija sa fotografijama

Program “Radi i putuj u toku ljeta”


Program Radi i putuj u toku ljeta je tip J-1 kratke neuseljeničke vize za razmjenu posjetilaca koji pruža mogućnost studentima da uspostave direktan kontakt sa građanima Sjedinjenih Američkih Država, iskuse američku kulturu, te proputuju zemljom baveći se sezonskim poslovima tokom svog ljetnog raspusta i tako obogate novim iskustvima i znanjima svoje studentske dane jednim nezaboravnim doživljajem.

Više u prilogu

Program “Radi i putuj u toku ljeta”