STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

09.06.2020.p

16.06.2020.u

30.06.2020.p

07.07.2020.u

21.07.2020.p

28.07.2020.u

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

04.06.2020.

26.06.2020.

17.07.2020.

Četvrtak

Petak

Petak

14.00h

14.00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

05.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

18.06.2020.

23.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

26.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

19.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2020.

07.07.2020.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

 

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

20.06.2020.

04.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

27.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

26.06.2020.

17.07.2020.

Četvrtak

Petak

Petak

14.00h

14.00h

14.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

30.06.2020.

14.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

05.06.2020.

22.06.2020.

06.07.2020.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

16.00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

30.06.2020.

14.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

19.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Mobilne I bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering*

Doc. dr Goran Popović

20.06.2020.

18.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi mehatronike*

Doc. dr Nurdin Čehajić

27.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

26.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

02.06.2020.

20.06.2020.

18.07.2020.

Utorak

Subota

Subota

17.00h

10.00h

10.00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

Subota

12.00h

10.00h

10.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

26.06.2020.

17.07.2020.

Četvrtak

Petak

Petak

14.00h

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

30.06.2020.

14.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

30.06.2020.

14.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

Subota

10.00h

14.30h

14.30h

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof. dr Halid Žigić

26.06.2020.

24.07.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

26.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

Subota

12.00h

14.30h

14.30h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

30.06.2020.

14.07.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

25.06.2020.

16.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

26.06.2020.

11.07.2020.

Petak

Subota

12.00h

10.00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

14.30h

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

26.06.2020.

17.07.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.06.2020.

07.07.2020.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

25.06.2020.

16.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h