STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

26.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Električna kola*

Prof. dr Halid Žigić

19.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

 

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

26.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Telekomunikacije

Prof. dr Halid Žigić

19.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.30h

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc. dr Slobodan Nićin

02.10.2019.

06.11.2019.

Srijeda

Srijeda

12.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

10.30h

 

Uvod u web

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Obektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

19.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

19.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

02.11.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

26.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

12.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

11.10.2019.

15.11.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

17.10.2019.

07.11.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

13.00h