STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Električna kola*

Prof. dr Halid Žigić

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

23.01.2020.

29.02.2020.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi mehatronike *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

25.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Obektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

25.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

25.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

23.01.2020.

29.02.2020.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

16.01.2020.

20.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru