STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

04.09.2018.

18.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

16.00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Halid Žigić

10.09.2018.

24.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

10:00h

10:00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

III SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

06.09.2018.

27.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

10.00h

10.00h

14.00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Električna kola *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

17.00h

17.00h

14.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

06.09.2018.

27.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

20.09.2018.

Četvrtak

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

20.09.2018.

Četvrtak

10.00h

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

10.09.2018.

24.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

10:00h

10:00h

14.00h

 

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2018.

22.09.2018.

12.10.2018.

Subota

Subota

Petak

09.00h

09.00h

14.00h

 

Izborni predmeti

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

08.09.2018.

22.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

06.09.2018.

27.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

03.09.2018.

17.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

13:00h

13:00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

08.09.2018.

22.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

15.00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

06.09.2018.

27.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

12:00h

12:00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

20.09.2018.

Četvrtak

10.00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Gordana Đorđević

20.09.2018.

Četvrtak

10.00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

15.00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

15.00h

 

Mikroračunarski sisitemi *

Prof. dr Halid Žigić

10.09.2018.

24.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

10:00h

10:00h

14.00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

10.09.2018.

24.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

14.00h

14.00h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

15.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

20.09.2018.

Četvrtak

10.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

15.00h

15.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

14.09.2018.

Petak

15:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

15.00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

06.09.2018.

27.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

15.00h

15.00h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti