STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

10.09.2019. pismeni

17.09.2019. usmeni

24.09.2019. pismeni

01.10.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Električna kola*

Prof. dr Halid Žigić

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

08.06.2019.

02.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

08.06.2019.

02.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

28.06.2019.

12.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Telekomunikacije

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17.00h

17.00h

17.00h

17.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

08.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

11.00h

11.00h

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc. dr Slobodan Nićin

25.06.2019.

09.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

08.06.2019.

20.07.2019.

14.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

11.00h

11.00h

 

Uvod u web

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00h

14.00h

12.00h

12.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

08.06.2019.

02.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Obektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

08.06.2019.

02.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00h

14.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

14.00h

14.00h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

27.06.2019.

18.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

15.00h

15.00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

14.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

14.00h

14.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

08.06.2019.

02.07.2019.

28.09.2019.

Subota

Utorak

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2019.

12.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

14.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

Ponedeljak

Subota

Subota

10.30h

10.00h

11.00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

20.06.2019.

11.07.2019.

05.09.2019.

19.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.06.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

17.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

09.00h

09.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2019.

05.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Petak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

12.00h

12.00h