STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Mobilne I bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering*

Doc. dr Goran Popović

24.10.2020.

Subota

11.00h

 

Osnovi mehatronike*

Doc. dr Nurdin Čehajić

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

24.10.2020.

Subota

11.00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h