STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

19.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

III SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Električna kola *

Prof.dr Halid Žigić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

19.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

10.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Telekomunikacije

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Uvod u web

Prof. dr Zvezdan Stojanović

19.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

19.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

19.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Mikroračunarski sisitemi *

Prof.dr Halid Žigić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Web dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

19.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

10.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

24.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti