STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

04.06.2018.

25.06.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Tehnička mehanika *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

23.06.2018.

06.07.2018.

Subota

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Elektronika

Doc.dr Momčilo Kokić

04.06.2018.

25.06.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Tehnička fizika *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

22.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2018.

05.07.2018.

Petak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

09.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

19.06.2018.

09.07.2018.

Utorak

Ponedeljak

15:00h

11:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

14.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

21.06.2018.

19.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti