Biblioteka

Biblioteka

Univerzitetska biblioteka

Biblioteka Evropskog univerziteta u Brčkom osnovana je 2011. godine. Namijenjena je potrebama naučnog i obrazovnog rada.

Najveći broj knjiga i publikacija je iz oblasti: književnosti, ekonomije, zdravstva, prava, matematike, informatike, sporta i drugih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu. Biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije.U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid. Na raspolaganju za rad su i leksikoni, enciklopedije i rječnici. Takođe, u sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

Studentima i radnicima je dostupna biblioteka za potrebe naučno-istraživačkog rada.

U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 8 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Knjige i ostale publikacije mogu se dobiti na korišćenje uz indeks ili ličnu kartu.

Rad sa studentima:

(ponedeljak – subota) 08:00 – 17:00 časova

Radno
vrijeme

Pon-Sub 08.00 - 17.00h

Share this post

Translate »
Menu