Akreditaciona dokumenta

U prilogu se nalaze rješenja o ispunjenosti uslova i početak rada visokoškolske ustanove

  1. Dopunsko rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove
  2. Rješenje Odljeljenja za obrazovanje Brčko distrikta o davanju saglasnosti na odluku Senata Evropskog univerzitet o uvođenju novih studijskih programa
  3. Rješenje Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta o davanju saglasnosti za izvođenje studijskih programa
  4. Rješenje o ispunjenosti uslova za rad
  5. Uvjerenje Odjeljenja za obrazovanje o programima i fakultetima
  6. Obavještenje o statusu visokoškolskih ustanova sa područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine