STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Matematika

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof. dr Pašaga Muratović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

17.10.2018.

31.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

13.10.2018.

27.10.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Tehnička fizika *

Doc. dr Budimir Tojagić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

01.12.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc. dr Slobodan Nićin

12.10.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

06.10.2018.

20.10.2018.

03.11.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

18.10.2018.

01.11.2018.

15.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.10.2018.

10.11.2018.

08.12.2018.

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

13.10.2018.

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

27.10.2018.

10.11.2018.

22.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

15.00-18.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Aplikativni softver *

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti