STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-17:00h

14:00-16:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Tehnička mehanika *

Prof.dr Pašaga Muratović

07.03.2018.

21.03.2018.

11.04.2018.

25.04.2018.

09.05.2018.

23.05.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-12:30h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

22.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Elektronika

Doc.dr Momčilo Kokić

05.03.2018.

19.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

10.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

Subota

Subota

Subota

09:00-12:00h

09:00-13:00h

09:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika *

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

02.03.2018.

03.03.2018.

16.03.2018.

17.03.2018.

13.04.2018.

14.04.2018.

27.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

12.05.2018.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

14:00-16:00h

10:00-12:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

15:00-18:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

16.03.2018.

26.04.2018.

11.05.2018.

12.05.2018.

Petak

Četvrtak

Petak

Subota

12:00-17:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

13:00-18:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

03.03.2018.

17.03.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti