Raspored nastave I i II ciklus

 1. Raspored nastave za Pravni fakultet – Opšte pravo;Bezbjednost;Poslovno pravo
 2. Raspored nastave za Pravni fakultet – Forenzika
 3. Raspored nastave za Ekonomski fakultet
 4. Raspored nastave za Fakultet političkih nauka
 5. Raspored nastave za Fakultet političkih nauka – Socijani rad
 6. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Geografija
 7. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Istorija
 8. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Informatika i tehnika
 9. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Matematika i fizika
 10. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Oblast razredne nastave i
 11. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Vaspitač predškolskih ustanova
 12. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Oblast građevinarstva
 13. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Geodezija
 14. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Arhitektura
 15. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Inženjerska informatika
 16. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Poljoprivreda
 17. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Oblast saobraćaja
 18. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Stomatologija
 19. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Stomatologija 2015/2016
 20. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Sportski trener
 21. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Sestrinstvo
 22. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Sanitarni inženjering
 23. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Menadžment u sportu
 24. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Fizioterapija i radna terapija
 25. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Farmacija
 26. Raspored nastave za Fakultet zdravstvenih nauka – Radiologija

Rasporedi za II ciklus

 1. Ekonomski fakultet
 2. Pravni fakultet
 3. Fakultet političkih nauka
 4. Fakultet zdravstvenih nauka
 5. Tehnički fakultet
 6. Pedagoški fakultet

Raspored za III ciklus