Raspored nastave I i II ciklus

Raspored nastave I i II ciklus

Raspored za pegadošku grupu predmeta

 1. Pedagoška grupa predmeta

Raspored za II ciklus

 1. Raspored nastave za II ciklus

Raspored za I ciklus

 1. Raspored nastave za Pravni fakultet – Opšte pravo;Bezbjednost;Poslovno pravo
 2. Raspored nastave za Pravni fakultet – Forenzika
 3. Raspored nastave za Ekonomski fakultet
 4. Raspored nastave za Fakultet političkih nauka
 5. Raspored nastave za Fakultet političkih nauka – Socijani rad
 6. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Geografija
 7. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Psihologija
 8. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Istorija
 9. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Informatika i tehnika
 10. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Matematika i fizika
 11. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Oblast razredne nastave i
 12. Raspored nastave za Pedagoški fakultet – Vaspitač predškolskih ustanova
 13. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Oblast građevinarstva
 14. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Elektroenergetika
 15. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Industrijsko inženjerstvo
 16. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Geodezija
 17. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Arhitektura
 18. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Inženjerska informatika
 19. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Poljoprivreda
 20. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Oblast saobraćaja
 21. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Automatika i robotika
 22. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Dizajn i multimedija
 23. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Mehatronika
 24. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Računarstvo i informatika
 25. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Računarske mreže i sistemi
 26. Raspored nastave za Tehnički fakultet – IT menadžment
 27. Raspored nastave za Tehnički fakultet- Mobilne komunikacije
 28. Raspored nastave za Tehnički fakultet – Biomedicinsko inženjerstvo
 29. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Stomatologija
 30. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Sportski trener
 31. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Sestrinstvo
 32. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Sanitarni inženjering
 33. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Menadžment u sportu
 34. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Fizioterapija i radna terapija
 35. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Farmacija
 36. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Radiologija
 37. Raspored nastave za Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Medicina

Share this post

Translate »
Menu