FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

05.03.2019.

Utorak

12.00-15.00h

 

19.03.2019.

Utorak

12.00-15.00h

02.04.2019.

Utorak

12.00-15.00h

16.04.2019.

Utorak

14.00-17.00h

30.04.2019.

Utorak

12.00-15.00h

07.05.2019.

Utorak

12.00-15.00h

21.05.2019.

Utorak

13.00-15.00h

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

16.03.2019.

Subota

09.00-13.00h

 

30.03.2019.

Subota

09.00-13.00h

13.04.2019.

Subota

09.00-13.00h

27.04.2019.

Subota

09.00-13.00h

11.05.2019.

Subota

09.00-13.00h

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-16.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

13.00-15.00h

13.00-14.00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

16.03.2019.

Subota

14.00-16.00h

 

13.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

11.05.2019.

Subota

14.00-16.00h

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

Subota

10.00-14.00h

 

23.03.2019.

Subota

10.00-14.00h

06.04.2019.

Subota

10.00-14.00h

20.04.2019.

Subota

10.00-14.00h

18.05.2019.

Subota

10.00-14.00h

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

Utorak

10.00-14.00h

 

26.03.2019.

Utorak

10.00-14.00h

09.04.2019.

Utorak

10.00-14.00h

23.04.2019.

Utorak

10.00-14.00h

14.05.2019.

Utorak

10.00-14.00h

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prof.dr Rudika Gmajnić

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

05.03.2019.

Utorak

10.00-12.00h

 

19.03.2019.

Utorak

10.00-11.30h

02.04.2019.

Utorak

10.00-11.30h

16.04.2019.

Utorak

10.00-14.00h

30.04.2019.

Utorak

11.00-13.00h

07.05.2019.

Utorak

11.00-13.00h

14.05.2019.

Utorak

11.00-15.00h

21.05.2019.

Utorak

11.00-13.00h

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

09.03.2019.

Subota

11.00-12.00h

 

23.03.2019.

Subota

11.00-12.00h

06.04.2019.

Subota

11.00-12.00h

20.04.2019.

Subota

11.00-12.00h

08.05.2019.

Srijeda

16.00-17.00h

18.05.2019.

Subota

11.00-12.00h

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

21.03.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

 

28.03.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

04.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

11.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

18.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

25.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

09.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

16.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

23.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

30.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

16.03.2019.

Subota

10.00-12.00h

 

13.04.2019.

Subota

12.00-13.00h

11.05.2019.

Subota

12.00-13.00h

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2019.

Subota

14.00-16.00h

 

23.03.2019.

Subota

14.00-16.00h

30.03.2019.

Subota

14.00-16.00h

06.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

13.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

20.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

27.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

11.05.2019.

Subota

14.00-16.00h

18.05.2019.

Subota

14.00-16.00h

25.05.2019.

Subota

14.00-16.00h

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

Četvrtak

12.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Prof.dr Rudika Gmajnić

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

09.03.2019.

Subota

11.00-12.00h

 

06.04.2019.

Subota

12.00-13.00h

13.04.2019.

Subota

14.00-16.00h

27.04.2019.

Subota

10.00-12.00h

11.05.2019.

Subota

11.00-12.00h

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2019.

Četvrtak

13.00-14.00h

 

21.03.2019.

Četvrtak

13.00-14.00h

11.04.2019.

Četvrtak

13.00-14.00h

25.04.2019.

Četvrtak

13.00-14.00h

09.05.2019.

Četvrtak

13.00-14.00h

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

21.03.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

 

28.03.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

04.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

11.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

18.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

25.04.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

09.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

16.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

23.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

30.05.2019.

Četvrtak

14.00-15.00h

Stručna praksa II

Akademik

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Prof.dr Rudika Gmajnić

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prof.dr Rudika Gmajnić

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.03.2019.

Srijeda

16.00-18.00h

 

20.03.2019.

Srijeda

16.00-18.00h

03.04.2019.

Srijeda

16.00-18.00h

17.04.2019.

Srijeda

16.00-18.00h

08.05.2019.

Srijeda

16.00-18.00h

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

14.03.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

 

28.03.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

11.04.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

25.04.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

16.05.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

30.05.2019.

Četvrtak

10.00-13.00h

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

21.03.2019.

Četvrtak

 

 

28.03.2019.

Četvrtak

konsultacije

04.04.2019.

Četvrtak

16.00h

11.04.2019.

Četvrtak

 

18.04.2019.

Četvrtak

 

25.04.2019.

Četvrtak

 

09.05.2019.

Četvrtak

 

16.05.2019.

Četvrtak

 

23.05.2019.

Četvrtak

 

30.05.2019.

Četvrtak

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2019.

Četvrtak

12.00-13.00h

 

21.03.2019.

Četvrtak

12.00-13.00h

11.04.2019.

Četvrtak

12.00-13.00h

25.04.2019.

Četvrtak

12.00-13.00h

09.05.2019.

Četvrtak

12.00-13.00h

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

 

14.03.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

21.03.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

28.03.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

04.04.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

11.04.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

18.04.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

25.04.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

09.05.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

16.05.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

23.05.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

30.05.2019.

Četvrtak

13.00-15.00h

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

09.03.2019.

Subota

12.00-16.00h

 

06.04.2019.

Subota

13.00-17.00h

13.04.2019.

Subota

10.00-14.00h

27.04.2019.

Subota

12.00-16.00h

11.05.2019.

Subota

12.00-16.00h

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti