Pedagoski fakultet

Pedagoski fakultet

Misija

Misija Pedagoškog fakulteta je da doprinese razvoju savremenog društva putem:

obrazovanja visoko profesionalnog prosvetnog kadra,unapređivanja teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja i organizovanja i sprovođenja istraživanja zasnovanih na najvišim stepenima naučno- istraživačkog rada

Vizija

   Pedagoški  fakultet  viziju  svog  razvoja  zasniva  na  jednovekovnoj  tradiciji neprestanog ulaganja u znanje i kvalitet obrazovanja i savremenim tokovima i tendencijama evropskog  obrazovanja.  Vizija  Fakulteta  podrazumijeva  stvaranje  moderne  visokoškolske ustanove poznate i priznate u Bosni i Hercegovini i Evropi.

 Ona se ogleda u sljedećem:

 • razvijanje nastave zasnovane na savremenim naučnim saznanjima o obrazovanju, potrebama društva i potrebama studenata;
 • ulaganje u kvalitet istraživačkog rada i učestvovanje u nacionalnim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima;
 • profesionalni razvoj nastavnog kadra i jačanje motivacije zaposlenih pri obavljanju svojih profesionalnih dužnosti;
 • podsticanje studenata na efikasno učenje, učešće u istraživanjima i permanentno usavršavanje profesionalnih znanja i sposobnosti;
 • kontinuirano unapređivanje kvaliteta studijskih programa osnovnih, diplomskih i poslijediplomskih studija;
 • razvoj saradnje sa drugim obrazovnim institucijama, lokalnom i regionalnom zajednicom;
 • međunarodna saradnja i učešće u projektima Evropske unije. Osnovni zadaci i ciljevi Pedagoškog fakulteta su:

 Osnovni ciljevi Fakulteta jesu:

 a) obrazovanje visokoprofesionalnog prosvjetnog kadra koje obuhvata:

 • obezbjeđivanje sticanja znanja i vještina koje su vezane za učiteljski/vaspitački poziv;
 • formulisanje i izgrađivanje kompetencija studenata,  kvalitetom  i obimom dovoljnih za visokokvalitetno bavljenje neposrednim vaspitno-obrazovnim radom;
 • neprekidno poboljšanje kvaliteta uslova rada i kvaliteta i efikasnosti studiranja;
 • obezbjeđivanje uslova za permanentno obrazovanje učitelja, vaspitača i nastavnika;

 b) unapređivanje teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja:

 • kontinuirani rad na integrisanju teorijskih  (naučnih) i stručnih i znanja i vještina u sistem neposrednog praktičnog vaspitno-obrazovnog rada;
 • kontinuirani rad na uključivanju aktuelnih naučnih teorijskih dostignuća u metodike;
 • doprinos u okviru naučnog, stručnog rada relevantnog za obrazovanje;
 • unapređivanje teorije i prakse obrazovanja naučnoistraživačkim angažovanjem nastavnika i saradnika;

 v) u oblasti naučno-istraživačkog rada

 • obezbjeđivanje uslova za bavljenje nastavnika i saradnika Fakulteta naučnoistraživačkim radom;
 • naučna saradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama;
 • kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta publikacija Fakulteta;
 • kontinuirani rad na poboljšanju uslova za razvoj naučnoistraživačkog podmlatka.

Osnovni zadaci Fakulteta, koji proističu iz misije i vizije Fakulteta, odnose se na obuhvatnije projektovane ishode pružanja usluga neposrednim korisnicima (studenti), kao i šire društvene zajednice (prosvjetna i naučna  javnost, partnerske institucije – škole, predškolske ustanove, domovi djece i učenika). Zadaci obuhvataju: pružanje kvalitetnih usluga u oblasti obrazovanja i  profesionalne  podrške  studentima,  učiteljima  i   vaspitačima;  planiranje  i realizaciju naučnoistraživačkih i razvojnih projekata; implementaciju rezultata naučnoistraživačkog rada u nastavni proces na svim nivoima obrazovanja; praćenje i implementaciju aktuelnih naučnih, stručnih i umjetničkih saznanja i dostignuća; publikovanje naučnih, stručnih i publikacija informacionog karaktera koje zadovoljavaju visok nivo standarda izdavačke djelatnosti.

Share this post

Translate »
Menu