Radovi studenata

Ime i PrezimeCiklusFakultetRad
Brezovac AnaIIEkonomski fakultet
Mušić DženanaIIEkonomski fakultet Transformacija mikrokreditne organizacije iz neprofitnog u profitni  oblik organizovanja 
Šehović FuadIIEkonomski fakultet Upravljanje operativnim rizicima u finansijskim institucijama
Šterić-Petrović AndrijanaIIEkonomski fakultet
Deretić NikolaIIFakultet političkih nauka Funkcionalnost i održivost javnog radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine
Ćurčić MelihaIIFakultet zdravstvenih nauka Profesionalno sagorijevanje
Dragičević AleksandraIIFakultet zdravstvenih nauka Funkcionalna procjena i tretman djece sa poremecenim statickim i dinamickim postupcima
Javurek MatijaIIFakultet zdravstvenih nauka
Matović LejlaIIFakultet zdravstvenih nauka
Paočić TatjanaIIFakultet zdravstvenih nauka Povezanost indeksa tjelesne mase i gubitka koštane gustoće kao faktora rizika u nastanku osteoropoze
Regoje DobrilaIIFakultet zdravstvenih nauka
Selimović AmelaIIFakultet zdravstvenih nauka
Teovanović MladenIIFakultet zdravstvenih nauka
Mr Babajić MirelaIIIFakultet zdravstvenih nauka
Mr Đedović SenadIIIFakultet zdravstvenih nauka Kliničko-epidemiološka studija nastanka i razvoja cerebrovaskularnog inzulta i značaj prevencije na području hercegovačko neretvanskog kantona
Mr Omer PinjićIIIFakultet zdravstvenih nauka Kvalitet života pacijenata tretiranih mobilnim, fiksnim i kombinovanim nadomjescima
Mr Regoje DobrilaIIIFakultet zdravstvenih nauka Uticaj fokusa na zubima u etiopatogenezi alopeacije areate
 Mr Jusuf PušinaIIIPravni fakultetMaloljetnička delikvencija problem Bosne i Hercegovine
 Mr Milomir ČodoIIIPravni fakultetPravni aspekti zelenaških poslova u Bosni i Hercegovini
 Mr Ina StaševićIIIFakultet zdravstvenih naukaUtjecaj obiteljskih čimbenika na recidivizam kod maloljetnih počinitelja kaznenih djela
Translate »
Menu