Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za studente – ovjera zimskog semestra

Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršiti u periodu od 03.01. do 22.01.2022. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime...

Kinezimetrija – rezultati kolokvija

Broj ind.Prisutnost na nastaviAktivnost na nastaviSeminarski radPrezentacija seminarskog radaPismeni min.broj bodova 40 UKUPNO bodovaOCJENA039/20 FT5581047,575,5C/8028/21 FT438104166D/7014/20 FT55101048,578,5C/8024/21 FT33101043,573,5D/7 NAPOMENA: Svi studenti, koji žele da izvrše uvid u svoje pismene radove mogu to uraditi u zakazanom terminu narednog ispitnog roka, nakon završetka ispita. Predmetni nastavnik: Prof.dr Izudin Tanović Brčko, 20.12.2021.

Translate »
Menu