Oglasna tabla

Obavještenje za studente

Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršiti u periodu od 3.01. do 21.01.2023. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i...

Translate »
Menu