Oglasna tabla

Obavještenje za studente Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2023/24. godine

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2023/24. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i...

Translate »
Menu