EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

09.03.2018.

06.04.2018.

11.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-18:00h

14:00-18:00h

14:00-18:00h

14:00-18:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

31.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-12:30h

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

09.03.2018.

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

23.03.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

 

Organizacija preduzeća*

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

31.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

Subota

Subota

Subota

13:30-17:00h

13:30-17:00h

14:00-16:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

15.03.2018.

20.04.2018.

25.05.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

14:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.03.2018.

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

27.03.2018.

24.04.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.03.2018.

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.03.2018.

07.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

10.03.2018.

17.03.2018.

07.04.2018.

28.04.2108.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

 

Korporativne finansije

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

 

Turistička politika i razvoj

-

12.03.2018.

26.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

14.05.2018.

28.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30-17:15:00h

16:30-17:15:00h

16:30-17:15:00h

16:30-17:15:00h

16:30-17:15:00h

16:30-17:15:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

23.03.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.03.2018.

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.03.2018.

07.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

10.03.2018.

17.03.2018.

07.04.2018.

28.04.2108.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.03.2018.

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

11.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

15.03.2018.

20.04.2018.

25.05.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

14:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.03.2018.

07.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

15.03.2018.

20.04.2018.

25.05.2018.

Četvrtak

Petak

Petak

14:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

12.03.2018.

26.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

14.05.2018.

28.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17:15:00-18:00h

17:15:00-18:00h

17:15:00-18:00h

17:15:00-18:00h

17:15:00-18:00h

17:15:00-18:00h

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

17.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

11.05.2018.

26.05.2018.

 

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14:05-14:50h

14:05-14:50h

14:05-14:50h

14:05-14:50h

14:05-14:50h

14:05-14:50h

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Globalni turizam*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.03.2018.

07.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

10.03.2018.

07.04.2018.

12.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Interni obračun *

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

16.03.2018.

30.03.2018.

20.04.2018.

18.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Menadžment informacionih Sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

03.03.2018.

17.03.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

 

Projektovanje inforamcionih tehnologija

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka I računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h