FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

01.11.2018.

Četvrtak

13.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

06.11.2018.

Utorak

16.30h

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II-

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

 

 

 

 

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

03.11.2018.

Subota

11.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmet

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.11.2018.

Utorak

11.00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska fizika

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.11.2018.

Utorak

11.00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi komunikacije u zdravstvu *

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Marketing lijekova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić