FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

08.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.10.2020.

Četvrtak

16.30h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

17.10.2020.

Subota

09.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.10.2020.

Subota

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

15.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

17.10.2020.

Subota

14.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

19.10.2020.

Ponedeljak

11.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

14.10.2020.

Srijeda

10.00h

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Farmaceutska biotehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.10.2020.

Utorak

11.00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h