FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

 

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

15.06.2020.

06.07.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

18.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

18.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

18.06.2020.

09.07.2020.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

30.05.2020.

26.06.2020.

25.07.2020.

Subota

Petak

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Č.Č.

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

30.05.2020.

20.06.2020.

11.07.2020.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

18.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

18.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

05.06.2020.

18.06.2020.

09.07.2020.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Farmaceutska biotehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

10.00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.06.2020.

10.07.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h