STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

*

 

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

*

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

 

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanje – urbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti