Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 29.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djeteta u brakorazvodnoj parnici, mr. Danke Radivojević, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili...

Obavještenje za javnost 17.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, kandidata dr. Edina Hrštića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu...

Obavještenje za javnost 12.07.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djeteta u brakorazvodnoj parnici, mr. Danke Radivojević, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može...

Obavještenje za javnost 29.06.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, kandidata dr. Edina Hrštića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u...

Obavještenje za javnost 29.06.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Stvaranje bosanske nacije Benjamina Kalaja, kandidatkinje Emsade Pašić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Historija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.05.2021. godine...

Obavještenje za studente – ovjera ljetnog semestra

Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra vršiti u periodu od 14.06. do 2.07.2021. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog...

Obavještenje za javnost 27.05.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uloga računovodstveno – informacionog sistema u finansijskom izvještavanju privrednih subjekata, kandidatkinje Mirjane Šormaz, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu...

Obavještenje za javnost 22.05.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Stvaranje bosanske nacije Benjamina Kalaja, kandidatkinje Emsade Pašić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Historija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i...

Obavještenje za javnost 12.05.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Nuspojave radioterapije karcinoma dojke, kandidatkinje Aleksandre Sančanin, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Radiologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 06.03.2021. godine...

Obavještenje za javnost 24.04.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uloga računovodstveno – informacionog sistema u finansijskom izvještavanju privrednih subjekata, kandidatkinje Mirjane Šormaz, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od...

Translate »