Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 8.03.2021. godine

1. Konstatuje se da je doktorska disertacija pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, kandidata mr. sc. Hidajeta Rahimića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih nauka, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, u periodu od 17.02.2021. godine do 6.03.2021. godine, bila na...

Obavještenje za javnost 06.03.2021. godine

I Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Nuspojave radioterapije karcinoma dojke, kandidatkinje Aleksandre Sančanin, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Radiologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i...

Obavještenje za javnost 22.02.2021. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Fitoterapija u tretmanu reumatskih bolesti, kandidatkinje Zerine Hećimović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti...

Obavještenje za javnost 22.02.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uticaj e-medija na razvoj govora kod djece za vrijeme trajanja online nastave, kandidatkinje Selme Hadžić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Razredna nastava sa defektologijom, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid...

Obavještenje za javnost 17.02.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorski rad pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, kandidata mr. sc. Hidajeta Rahimića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih nauka, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana...

Obavještenje za javnost 29.01.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj informacijsko telekomunikacijske tehnologije u bankarstvu sa posebnim naglaskom na internet i mobilno bankarstvo u Bosni i Hercegovini, kandidata Pere Markovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu...

Obavještenje za javnost 28.01.2021. godine

I Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Osteoporoza kao fenomenološki oblik reumatske bolesti – značaj rane rehabilitacije, kandidatkinje Elme Čolić, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su...

Obavještenje za studente – ovjera zimskog semestra

Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršiti u periodu od 11.01. do 6.02.2021. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime...

Obavještenje za javnost 09.01.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Pravni položaj javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kandidata Igora Maksića, studenta magistarskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od...

Obavještenje za javnost 19.12.2020. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Fitoterapija u tretmanu reumatskih bolesti, kandidatkinje Zerine Hećimović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od...

Translate »