Obavjestenja

Obavještenje za javnost 31.05.2023. godine

I Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Optimizacija geodetskih radova VE RAM u toku izgradnje i upotrebe objekta, kandidata Ivice Walza, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.04.2023. godine...

Obavještenje za javnost 23.05.2023. godine

I Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Estetska terapija traumatsko oštećenih zubi kompozitom, kandidatkinje Jerneje Škornik, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu...

Obavještenje za javnost 06.05.2023. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Estetska terapija traumatsko oštećenih zubi kompozitom, kandidatkinje Jerneje Škornik, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana...

Obavještenje za javnost 20.04.2023.

1. Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga državne revizije zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, mr. Azre Sadadinović Fazlić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu, studijski program Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u...

Obavještenje za javnost 11.04.2023. godine

I Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Urgentna stanja u stomatologiji, kandidatkinje Ivane Galiot, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.03.2023....

Obavještenje za javnost 10.04.2023. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Povijesna tradicija i kultura Brčkog, kandidatkinje Kristine Mendeš, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Pedagogija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.12.2022. godine do 11.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. Dekan...

Obavještenje za javnost 08.04.2023. godine

I Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Optimizacija geodetskih radova VE RAM u toku izgradnje i upotrebe objekta, kandidata Ivice Walza, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja...

Obavještenje za javnost 31.03.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Savremeni problemi u antibiotskoj terapiji, mr. Indire Dajić-Hukić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Farmacija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na...

Obavještenje za javnost 31.03.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uloga državne revizije zemalja u tranziciji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, mr. Azre Sadadinović Fazlić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu, studijski program Ekonomija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci...

Obavještenje za javnost 04.03.2023. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Urgentna stanja u stomatologiji, kandidatkinje Ivane Galiot, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana...

Translate »
Menu