Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Obavjestenja

Obavještenje za javnost 17.11.2020. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj informacijsko telekomunikacijske tehnologije u bankarstvu sa posebnim naglaskom na internet i mobilno bankarstvo u Bosni i Hercegovini, kandidata Pere Markovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na …

Obavještenje za javnost 17.11.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 03.11.2020. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Penicilinski antibiotici, kandidatkinje Lejle Bradašević, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 17.10.2020. godine do 03.11.2020. godine, nije …

Obavještenje za javnost 03.11.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 31.10.2020. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Marketing etika – mobing kao problem u poslovanju kompanije, kandidatkinje Anite Vrančić, studentice magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u …

Obavještenje za javnost 31.10.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 17.10.2020. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Penicilinski antibiotici, kandidatkinje Lejle Bradašević, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati …

Obavještenje za javnost 17.10.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 30.09.2020. godine

I Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Pripovjedački rad Branka Ćopića s posebnim osvrtom na elemente humora, kandidata Zdravka Budimira, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Razredna nastava, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.07.2020. …

Obavještenje za javnost 30.09.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 21.09.2020. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Primena i efekat vizualizacije u nastavi matematike, kandidata Saše Jovanovića, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 25.07.2020. godine do 12.08.2020. …

Obavještenje za javnost 21.09.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 12.09.2020. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Osteoporoza kao fenomenološki oblik reumatske bolesti – značaj rane rehabilitacije, kandidatkinje Elme Čolić, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Fizioterapija i radna terapija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana …

Obavještenje za javnost 12.09.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 11.09.2020. godine

I Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Terapija hronične opstruktivne bolesti pluća, kandidatkinje Jelene Stjepanović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.07.2020. godine …

Obavještenje za javnost 11.09.2020. godine Read More »

Obavještenje za javnost 4.09.2020.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Determinisanje faktora koji utiču na fizičku aktivnost kod adolescenata iz Prištine, kandidata mr. Zenela Metaja, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu …

Obavještenje za javnost 4.09.2020. Read More »

Obavještenje za javnost 03.09.2020. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Kompanijsko korišćenje periodičnih medija u preduzeću, kandidatkinje Marijane Džombić, studentice magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.08.2020. godine do 31.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. Dekan Ekonomskog …

Obavještenje za javnost 03.09.2020. godine Read More »

Translate »