Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 16.10.2021. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Terapija karcinoma dojke, kandidatkinje Edise Ljuce, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana...

Obavještenje za javnost 04.10.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uviđaj, kandidatkinje Dijane Marković, studentice magistarskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Forenzika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 11.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije...

Obavještenje za javnost 02.10.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Utjecaj stresa na medicinske sestre-tehničare na radnom mjestu, kandidatkinje Ljubice Mišković, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15...

Obavještenje za javnost 25.09.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uloga nastavnika u suzbijanju konflikata i svađa među djecom mlađeg školskog uzrasta, kandidata Amira Abidovića, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Pedagogija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju...

Obavještenje za javnost 20.09.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Biciklistički promet u funkciji održivog grada na primjeru prenamjene stare trase pruge „Samoborčeka“ u Zagrebu, kandidata Maria Jukića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Arhitektura, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji...

Obavještenje za javnost 11.09.2021. godine

I Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uviđaj, kandidatkinje Dijane Marković, studentice magistarskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Forenzika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u...

Obavještenje za javnost 30.07.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Biciklistički promet u funkciji održivog grada na primjeru prenamjene stare trase pruge „Samoborčeka“ u Zagrebu, kandidata Maria Jukića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Arhitektura, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid...

Obavještenje za javnost 29.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djeteta u brakorazvodnoj parnici, mr. Danke Radivojević, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili...

Obavještenje za javnost 17.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, kandidata dr. Edina Hrštića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu...

Obavještenje za javnost 12.07.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djeteta u brakorazvodnoj parnici, mr. Danke Radivojević, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može...

Translate »