FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Doc. dr Miljan Bajić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

05.04.2019.

06.04.2019.

11.05.2019.

Petak

Subota

Subota

11.00-13.00h

12.00-14.00h

11.00-12.00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

konsultacije

13.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti