FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

30.11.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Dr. Edin Kaletović

14.12.2018.

Petak

17.00-19.00h

 

Parodontologija

Doc. dr Miljan Bajić

13.10.2018.

08.12.2018.

Subota

Subota

15.00-17.00h

12.30-15.30h

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

07.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

07.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

 

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

05.10.2018.

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

 

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

konsultacije

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Prometni traumatizam *

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti