Stomatologija

Stomatologija

Stomatologija:

Zdravstvena zaštita zubi, sa naglaskom na prevenciju prioritet je zdravstvenih sustava. Studij stomatologije kao obavezan petogodišnji program priprema studente da odmah nakon završetka studija mogu biti uključeni u praktičan ambulantni rad na području opće dentalne medicine. Moderno opremljena stomatološka ambulanta i zubotehnički laboratorij omogućavaju kvalitetnu praktičnu nastavu. Suradnja sa vrhunskim stomatološkim poliklinikama garancija je da će studenti dobiti osnovu da stiču najbolja znanja i vještine u pretkliničkim i kliničkim granama dentalne medicine.

Share this post

Translate »
Menu