Konsultacije za studente!


Obaviještenje za studente da će u četvrtak 19.07.2012. godine od 10:00h moći doći na konsultacije kod sljedećih profesora:

1. Prof.dr. Siniša Minić

2. Prof.dr. Momčilo Miljuš

3. Prof.dr. Mirko Kulić

4. Prof.dr. Nevenka Nićin

5. Prof.dr. Rudika Gmajnić

6. Prof.dr. Nenad Avramović

7. Doc.dr. Zoran Lalić

Instrumentalne metode – upis ocjena


Upis ocjena iz predmeta instrumentalne metode – Fakultet zdravstvenih nauka, smjer farmacija IV godina, održat će se 12.07.2012. godine u 18:00h

Farmacija IV godina – Komunikologija


Fakultet zdravstvenih nauka, smjer farmacija, IV godina – II termin za polaganje ispita iz predmeta komunikologija kod prof.dr. Brane Miljuša je:

Subota – 07.07.2012.g – 14:00h

Predavanje – Preduzetnistvo


Termin održavanja nastave iz predmeta preduzetništvo – II godina –  smjer menadžment i preduzetništvo i smjerovi opšte i poslovno pravo:

Prof.dr. Mirko Kulić – 27.06.2012.g. – 11:00h

Ispit – Javne finansije


Termin održavanja ispita iz predmeta javne finansije kod prof.dr. Nevenke Nićin, III godina Ekonomskog fakulteta – smjer menadžment i preduzetništvo je:

19.07.2012. godine – četvrtak – 17:00h

Kineziologija sa kineziometrijom – predavanje


Predavanja iz predmeta kineziologija sa kineziometrijom Fakultet zdravstvenih nauka, smjer fizoterapija i radna terapija, I godina će se održati u utorak 10.07.2012. godine sa početkom u 14:00h

Prijave ispita za septembarski rok


Obavještavaju se studenti svih smjerova da obavezno putem maila studentske sluzbe – studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com pošalju spisak predmeta koje će polagati na septembarskom roku i to u sljedećoj formi:

IME I PREZIME/ BR. INDEX-a/ FAKULTET – SMJER/ NAZIV PREDMETA KOJI SE POLAŽE

Ove podatke treba dostaviti do kraja mjeseca augusta, kako bi se izvršila prijava ispita.

Kolektiv Evropskog Univerziteta Brčko distrikt

Komunikologija – IV god Farmacija


Termin ispita iz komunikologije – IV godina, smjer farmacija, Fakultet zdravstvenih nauka kod prof.dr. Brane Miljuša je:

Subota 21.07.2012. godine sa početkom u 15:00h

Ovjera semestra i prijava diplomskog


Studenti koji nisu ovjerili ljetni semestar mogu to uciniti , tako sto ce indeks priloziti u studentsku sluzbu.

Mole se studenti, koji po planu i programu treba da prijave teme za diplomski da to ucine.