Ispitni termini I i II ciklus

Ispitni termini I i II ciklus

III CIKLUS STUDIJA

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof. dr Zoran Milošević

09.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Raspored ispita za studente II ciklusa

 1. Ispitni termini – II ciklus

PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 1. Ispitni termini

I CIKLUS

 1. Ispitni termini – Ekonomski fakultet
 2. Ispitni termini – Fakultet političkih nauka
 3. Ispitni termini – Socijalni rad
 4. Ispitni termini – Pravni fakultet – Opšte pravo, Bezbjednost, Poslovno pravo
 5. Ispitni termini – Pravni fakultet – Forenzika
 6. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Oblast razredne nastave
 7. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Vaspitač predškolskih ustanova
 8. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Matematika i fizika
 9. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Informatika i tehnika
 10. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Geografija
 11. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Psihologija
 12. Ispitni termini – Pedagoški fakultet – Istorija
 13. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Oblast saobraćaja
 14. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Oblast gradjevinarstva
 15. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Poljoprivreda
 16. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Geodezija
 17. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Arhitektura
 18. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Inženjerska informatika
 19. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Industrijsko inženjerstvo
 20. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Automatika i robotika
 21. Ispitni termini – Tehnički fakultet –Biomedicinsko inženjerstvo
 22. Ispitni termini – Tehnički fakultet –Elektroenergetika
 23. Ispitni termini – Tehnički fakultet –Dizajn i multimedija
 24. Ispitni termini – Tehnički fakultet –Mehatronika
 25. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Računarstvo i informatika
 26. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Računarske mreže i sistemi
 27. Ispitni termini – Tehnički fakultet – IT menadžment
 28. Ispitni termini – Tehnički fakultet – Mobilne komunikacije
 29. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Sanitarni inženjering
 30. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Radiologija
 31. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Oblast sporta
 32. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Fizioterapija i radna terapija
 33. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Stomatologija
 34. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Farmacija
 35. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Sestrinstvo
 36. Ispitni termini – Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo – Medicina

Share this post

Translate »
Menu