STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

13.30-16.00h

13.30-16.00h

13.30-16.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

18.10.2018.

08.11.2018.

22.11.2018.

06.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

13.10.2018.

27.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

25.10.2018.

01.11.2018.

08.11.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

06.10.2018.

13.12.2018.

14.12.2018.

Subota

Četvrtak

Petak

10.00-12.00h

14.00-16.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.10.2018.

23.11.2018.

14.12.2018.

Subota

Petak

Petak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

06.10.2018.

23.11.2018.

14.12.2018.

Subota

Petak

Petak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

23.10.2018.

Utorak

12.00-14.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

27.10.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

13.30-15.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

09.10.2018.

06.11.2018.

27.11.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

27.10.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

12.30-13.30h

09.00-10.30h

09.00-10.30h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

27.10.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

10.30-12.00h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

06.10.2018.

13.12.2018.

14.12.2018.

Subota

Četvrtak

Petak

12.00-14.00h

16.00-18.00h

12.00-14.00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

13.10.2018.

27.10.2018.

03.11.2018.

17.11.2018.

08.12.2018.

29.12.2018.

 Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.45-12.45h

11.45-12.45h

11.45-12.45h

11.45-12.45h

11.45-12.45h

11.45-12.45h

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

25.10.2018.

01.11.2018.

08.11.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.30-16.00h

14.30-16.00h

14.30-16.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

12.10.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti