STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

16.03.2019.

13.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

20.03.2019.

03.04.2019.

10.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

20.03.2019.

03.04.2019.

10.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.30-13.00h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

16.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

 Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

02.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

10.30-11.15h

10.30-11.15h

10.30-11.15h

10.30-11.15h

12.00-12.45h

10.30-11.15h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

05.03.2019.

16.04.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-17.00h

12.00-14.00h

12.00-13.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

09.03.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

21.03.2019.

18.04.2019.

16.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

02.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

11.15-12.00h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

12.45-13.30h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

02.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

12.00-12.45h

15.00-15.45h

12.00-12.45h

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

02.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

12.45-13.30h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

11.15-12.00h

14.15-15.00h

11.15-12.00h

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

02.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

13.30-14.15h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti