Menadžment turizma i sporta

Menadžment turizma i sporta

Studije menadžmenta turizma i sporta imaju za cilj da se studenti osposobe da uočavaju i prate savremene tendencije u oblasti turizma i sporta, kao i da se osposobe za planiranje i realizaciju strategijskih i taktičkih planova iz oblasti menadžmenta i organizacije u turizmu i sportu. Osnovni naglasak na studijama je na sticanju konkretnih znanja i vještina koje su potrebne za realizaciju zadataka menadžera. 

Share this post

Translate »
Menu