OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM I RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Matematika

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Engleski jezik I

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

16.06.2018.

03.07.2018.

Subota

Utorak

09:00h

09:00h

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

12.06.2018.

10.07.2018.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Opšta lingvistika *

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Opšta pedagogija - predmet slušaju svi studenti osim studenata sa studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Engleski jezik II

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

18.06.2018.

09.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

23.06.2018.

11.07.2018.

Subota

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

25.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Školsko pravo i administracija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

21.06.2018.

26.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

18.06.2018.

09.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr J.Š.

05.06.2018.

07.07.2018.

Utorak

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

23.06.2018.

11.07.2018.

Subota

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr J.Š.

05.06.2018.

07.07.2018.

Utorak

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

25.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr J.Š.

05.06.2018.

07.07.2018.

Utorak

Subota

10:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

18.06.2018.

09.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Književnost za djecu

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

23.06.2018.

11.07.2018.

Subota

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

25.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc.dr Kojo Simić

25.06.2018.

16.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Metodika nastave matematike

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

16.06.2018.

03.07.2018.

Subota

Utorak

09:00h

09:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodička praksa

Prof. dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

03.07.2018.

20.07.2018.

Utorak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr J.Š.

05.06.2018.

07.07.2018.

Utorak

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr J.Š.

05.06.2018.

07.07.2018.

Utorak

Subota

10:00h

10:00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

Kreativne radionice *

Doc.dr Petrija Jovičić

25.06.2018.

07.07.2018.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h