OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM I RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

02.11.2018.

Petak

12.00h

 

Matematika

...

06.11.2018.

Utorak

16.00h

 

Strani jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Opšta lingvistika *

02.11.2018.

Petak

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Opšta pedagogija - predmet slušaju svi studenti osim studenata sa studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Strani jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

10.11.2018.

Subota

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

*

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Školsko pravo i administracija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

*

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

 

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Književnost za djecu

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

*

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc.dr Kojo Simić

 

 

 

 

Metodika nastave matematike

...

 

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

Metodička praksa

 

 

 

 

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

*

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija engleskog jezika *

 

 

 

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

*

 

 

 

 

Kreativne radionice *

*