Drumski saobraćaj

Drumski saobraćaj

Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz oblasti drumskog saobraćaja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi od 6 do 8 bodova.

Povećanje robne razmjene i mobilnosti stanovništva kao i potrebe održivog razvoja, traže profil stručnjaka koji može da odgovori širokom spektru zahtjeva u oblasti putničkog saobraćaja, kao i transporta tereta. Rješavanje, planiranje, organizovanje, upravlјanje i eksploatacija u saobraćaju i transportu, zahtjeva specijalizovana i multidiscliplinarna znanja u cilјu iznalaženja rješenja koja zadovolјavaju postavlјene kriterijume (ekonomičnost, pouzdanost, bezbjednost, rentabilnost, ekologija).

Studijski program treba posmatrati i kao odgovor na zahtjeve prakse, gdje se pokazalo da saobraćajni inženjeri moraju da raspolažu sa širokom lepezom znanja iz različitih oblasti. Program studentima omogućava sticanje bitnih znanja iz oblasti transporta, logistike, saobraćajnog planiranja i projektovanja, bezbjednosti saobraćaja, kao i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za saobraćaj i transport.

Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, identifikovanje, analizu i rješavanje problema koji se javlјaju u praksi kao i  nastavak studija ako to žele.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju diplomiranih saobraćajnih inženjera u skladu sa potrebama privrede i društva. Program je koncipiran sa cilјem da obezbjedi sticanje kompetencija koje su sa stanovišta društva i struke opravdane. Svrha studijskog programa za drumski smjer u potpunosti je u skladu sa osnovnim zadacima i cilјevima Fakulteta. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se i obučavaju diplomirani saobraćajni inženjeri koji posjeduju kompetentnost u evropskim i svjetskim okvirima.

Cilј studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina u oblasti saobraćaja. Pored ostalog, to uklјučuje i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavlјanje profesije, razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišlјenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i svijesti o neophodnosti neprestanog učenja i usavršavanja i po završetku studija.Cilј studijskog programa je obrazovanje i formiranje stručnjaka koji posjeduje dovolјno potrebnog znanja iz osnovnih inžinjerskih disciplina (matematika, mehanika, itd.), kao i iz stručno aplikativnih predmeta i primjene savremenih informacionih tehnologija.Jedan od posebnih cilјeva je zaštita životne sredine. Cilј je, takođe, i obrazovanje stručnjaka u timskom radu, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje postignutih rezultata stručnoj i široj javnosti.

Share this post

Translate »
Menu