Međunarodna saradnja

Potpisan ugovor o saradnji sa Uralskim državnim medicinskim univerzitetom iz Jekaterinburga

Evropski univerzitet Brčko distrikt postigao je još jedan značajan međunarodni uspjeh na polju stručno-naučne saradnje. Potpisan je Ugovor o saradnji sa jednim od najznačajnijih Univerziteta u Ruskoj federaciji koji obrazuje budući medicinski kadar. Radi se o Uralskom državnom medicinskom univerzitetu iz Jekaterinburga, grada na Uralu, poznatom po značajnim naučnim dostignućima. Univerzitet ima u svom sastavu Medicinsku...

Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji

Dom zdravlja "Medigroup Jedro" i Dom zdravlja "Medigroup dr Ristić" zaključili su ugovore o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Evropskim univerzitetom Brčko distrikt. Ugovor sa Domom zdravlja "Mediogoup Jedro" Ugovor sa Domom zdravlja "Medigroup dr Ristić"

Translate »
Menu