Bajram Šerif Mubarek Olsun


Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurbanski Bajram.

Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Obavještenje za javnost 29.08.2017. godine


Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Hitna stanja u stomatologiji, kandidatkinje Ivane Galiot, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

KOMPLETIRANA OPREMA MEDICINSKOG FAKULTETA EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA


Isporukom kadavera kompletirana je oprema Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla se može pohvaliti sa činjenicom da je jedini Medicinski fakultet koji u bivšoj Jugoslaviji posjeduje ljudski kadaver ove vrste za potrebe izučavanja anatomije.

Podsjećamo da je Medicinski fakultet Evropskog univerziteta „Kalllos“ Tuzla prošao sve neophodne faze licenciranja studijskih programa, dobio dozvolu za rad od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, te počinje sa izvođenjem nastave u akademskoj 2017/18. godini. U prvoj godini rada Medicinski fakultet upisuje studente sa popustom u iznosu od 20% na školarinu u prvoj godini studija. Upis traje do kraja septembra i još uvijek je ostalo nekoliko slobodnih mjesta.

Studije su prilagođene bolonjskom sistemu obrazovanja i traju šest godina. Po završetku I i II integrisanog ciklusa studija sa ostvarenih 360 ECTS bodova studenti stiču zvanje doktora medicine. Pored I i II integrisanog ciklusa studija, na Medicinskom fakultetu izvodi se nastava i na III ciklusu studija – doktorskim studijama, na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo. Završtekom III ciklusa studija u trajanju od 3 godine, kandidati stiču zvanje doktor medicinskih nauka.

Predmet anatomija predavaće prof. dr. Slobodan Marinković, koji predaje anatomiju još od davne 1982. godine i ima svjetsku reputaciju uglednog naučnika.

U prilogu ovog teksta nalazi se galerija slika kadavera i drugih nastavnih učila Medicinskog fakulteta Evropskog univerzitet „Kallos“ Tuzla.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU OSTVARILI USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA


Studenti koji su ostvarili uslov za upis u višu godinu studija, mogu izvršiti upis naredne godine studija do 30.09.2017. godine. Upis se vrši tako što se predaje indeks u studentsku službu zajedno sa popunjenim upisnim listom, pri čemu se zaključuje ugovor o studiranju. Napominjemo da neposredno poslije izvršenog upisa mogu podnositi i zahtjeve za dobijanje odgovarajućih potvrda o studentskom statusu u novoj akademskoj godini.

S poštovanjem,

Studentska služba

XIII KONFERENCIJA EVROPSKIH REGIJA I GRADOVA U SALZBURGU


Ove jeseni održaće se XIII konferencija evropskih regija i gradova u Salzburgu, Austrija. Tema konferencije je „Buduće generacije – atraktivne regije i gradovi za buduće generacije“, a održaće se od 24. do 26. septembra 2017. godine u Salzburgu. U okviru konferencije obrađuju se brojne aktuelne teme, i to:

– Buduće generacije novih članica Evropske unije;

– Kako održati atraktivnim ruralne sredine za buduće generacije;

– Buduća generacija održivih izvora energije;

– Novi počeci u regiji – budućnost za mlade generacije, i

– Privatne visokoškolske ustanove – nova šansa za buduće generacije.

V. d. rektor Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, prof. dr. Nedeljko Stanković pozvan je da učestvuje kao panelist na XIII konferenciji evropskih regija i gradova u Salzburgu u okviru posljednje navedene teme.

Konferenciju organizje Institut regija Evrope, a učesnici konferencije dolaze iz brojnih evropskih zemalja. Kompletni program konferencije i poziv za učešće v.d. rektora akademika Stankovića nalazi se u prilogu ovog teksta.

Einladung_Prof.Dr. Stankovic

programm kers 2017_web_en

DOBROVOLJNO OSIGURANJE STUDENATA


Obavještavamo sve zainteresovane studente da imaju mogućnost da se u akademskoj 2017/18. godini osiguraju za slučaj nezgode uplaćivanjem samo 4,00 KM, odnosno 5 KM. Osiguranje pokriva period od 1.10.2017. godine do 1.10.2018. godine.

Zainteresovani se mogu prijaviti u studentskoj službi lično, telefonskim pozivom na broj 049 590 605, ili slanjem e-maila na adresu studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com .

Premiju u iznosu od 4,00 ili 5,00 KM, već po želji studenta, moguće je uplatiti zajedno sa školarinom ili posebno na račun Univerziteta.

Više o osiguranju u prilloženoj ponudi osiguranja: Osiguranje

Rezultati ispita – Genetika (Poljoprivreda)


BR. INDEKSA BODOVI OCJENA
1. 007/14-PO 55 6 (ŠEST)
2. 069/14-PO 54 6 (ŠEST)
3. 032/14-PO 59 6 (ŠEST)
4. 037/14-PO 5 5 PET
5.  031/14-PO 20 5 (PET)
6. 038/14-PO 5 5 (PET)

Rezultati ispita – forenzička genetika


PRAVNI FAKULTET

ODSJEK FORENZIKA

REZULTATI IZ FORENZIČKE GENETIKE ODRŽANOG 28.7.2017.

PREZIME IME BR. INDEKSA BODOVI OCJENA

  1. 074/15-FO 55 6 (ŠEST)
  2. 025/15-FO 56 6 (ŠEST)
  3. 073/15-FO 58 6 (ŠEST)
  4. 004/15-FO 67 7 (SEDAM )
  5. 052/13-FO 5 5 (PET)
  6. 008/15-FO 10 5 (PET)
  7. 044/15-FO 0 5 (PET)
  8. 017/15-FO 0 5 (PET)
  9. 012/15-FO 0 5 (PET)