TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

10.09.2019. pismeni

17.09.2019. usmeni

24.09.2019. pismeni

01.10.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2019.

12.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak
Petak

Petak

13.00h

13.00h

13.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

10.09.2019. pismeni

17.09.2019. usmeni

24.09.2019. pismeni

01.10.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

*

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

08.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

...

10.09.2019. pismeni

17.09.2019. usmeni

24.09.2019. pismeni

01.10.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

28.06.2019.

12.07.2019.

03.09.2019.

16.09.2019.

Petak

Petak

Utorak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.06.2019.

02.07.2019.

10.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Otpornost materijala

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

11.06.2019.

02.07.2019.

03.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr Ivan Hegediš

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.

26.06.2019.

16.09.2019.

30.09.2019.

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente PAŽ)

Prof. dr Anka Bulatović

20.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc,dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

12.06.2019.

26.06.2019.

04.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30h

13.30h

13.30h

13.30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.30h

14.30h

14.30h

14.30h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.30h

14.30h

14.30h

14.30h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

15.30h

15.30h

15.30h

15.30h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

15.30h

15.30h

15.30h

15.30h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.30h

14.30h

14.30h

14.30h

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

15.30h

15.30h

15.30h

15.30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2019.

04.07.2019.

12.09.2019.

26.09.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, AERODROMI I ŽELJEZNICE

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Doc. dr Almir Šabović

08.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Mehanika fluida

Prof. dr Zoran Lalić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

28.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Gornji sloj željeznica *

 

 

 

 

 

Mostovi *

Prof. dr Sead Avdić

25.06.2019.

10.07.2019.

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h

 

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr Nusret Mujagić

11.06.2019.

02.07.2019.

03.09.2019.

24.09.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

 

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Matrična analiza

konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof. dr Lenart Đerđ

14.06.2019.

28.06.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30h

13.30h

13.30h

13.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo *

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Pašaga Muratović

19.06.2019.

17.07.2019.

11.09.2019.

25.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

18.06.2019.

13.07.2019.

11.09.2019.

27.09.2019.

Utorak

Subota

Srijeda

Petak

09.00h

09.00h

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

21.06.2019.

05.07.2019.

06.09.2019.

20.09.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30h

13.30h

13.30h

13.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

08.06.2019.

13.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

Građansko parvo *

Prof. dr Brana Komljenović

10.06.2019.

26.06.2019.

16.09.2019.

30.09.2019.

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

 

(IV godina – studijski program putevi,aerodromi i željeznice)

 

V SEMESTAR

Mehanika vožnje

Prof. dr Sead Avdić

25.06.2019.

10.07.2019.

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Geotehnika saobraćajnica

 

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00h

10.00h

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

15.06.2019.

06.07.2019.

07.09.2019.

21.09.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kolovozne konstrukcije *

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli *

Prof. dr Sead Avdić

25.06.2019.

10.07.2019.

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Planiranje i projektovanje željeznica *

Prof. dr Sead Avdić

25.06.2019.

10.07.2019.

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h