TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

19.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

10:00h

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

12.06.2018.

26.06.2018.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

09:00h

09:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente PAŽ)

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof.dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

15:30h

15:30h

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

15:30h

15:30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Putevi, aerodromi i željeznice

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

11:00h

10:00h

 

Mehanika fluida

Prof. dr Zoran Lalić

07.06.2018.

30.06.2018.

Četvrtak

Subota

10:00h

10:00h

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja*

 

 

 

 

 

Gornji sloj željeznica*

 

 

 

 

 

Mostovi*

 

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

15:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

13:30h

13:30h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

20.06.2018.

11.07.2018.

Srijeda

Srijeda

15:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

07.06.2018.

07.07.2018.

Četvrtak

Subota

12:00h

10:25h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

16.06.2018.

30.06.2018.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

14.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

09:00h

09:00h