TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

11.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

16.00h

15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

*

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

...

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Otpornost materijala

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

29.10.2019.

12.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr Ivan Hegediš

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

06.11.2019.

Srijeda

10.00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc,dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

23.10.2019.

20.11.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

16.00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, AERODROMI I ŽELJEZNICE

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Doc. dr Almir Šabović

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

Mehanika fluida

Prof. dr Zoran Lalić

05.10.2019.

Subota

16.00h

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Gornji sloj željeznica *

 

 

 

 

 

Mostovi *

Prof. dr Sead Avdić

 

 

 

 

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr Nusret Mujagić

29.10.2019.

12.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

 

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Matrična analiza

konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof. dr Lenart Đerđ

04.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

15.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo *

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Pašaga Muratović

18.10.2019.

13.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

12.00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

10.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

19.10.2019.

26.10.2019.

Subota

Subota

14.00h

12.00h

 

Građansko parvo *

Prof. dr Brana Komljenović

06.11.2019.

Srijeda

10.00h

 

 

(IV godina – studijski program putevi,aerodromi i željeznice)

 

V SEMESTAR

Mehanika vožnje

Prof. dr Sead Avdić

 

 

 

 

Geotehnika saobraćajnica

 

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

19.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kolovozne konstrukcije *

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli *

Prof. dr Sead Avdić

 

 

 

 

Planiranje i projektovanje željeznica *

Prof. dr Sead Avdić