Geografija

Geografija

Struktura studijskog programa :

Ovaj studijski program nudi kurseve iz geografije. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Studijski program osnovnih akademskih studija geografije koncipiran je tako da na zanimljiv način studentima pruži kompletno obrazovanje iz oblasti ove nauke. Detaljno se izučavaju fundamentalne fizičko-geografske, ekonomsko-geografske i regionalno-geografske discipline. Pored stručnih predmeta, obuhvaćeni su i predmeti opšteobrazovnog tipa koji će diplomiranom geografu omogućiti uspešno uključivanje u prosvjetno-pedagoški rad u školama svih nivoa u kojima se izučava predmet geografija ili njemu srodni predmeti.

Ciljevi studijskog programa 

Kroz nastavu na studijskom programu Geografije, studenti stiču znanja iz oblasti turizma, osnovnih ekonomskih, kulturno-historijskih i drugih aspekata ovih oblasti, uz obavezno učenje stranih jezika.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Zapošljavanje geografa može se ostvariti u raznim opštinskim institucijama, zavodima za urbanizam i projektovanje i drugim radnim organizacijama, sve do državnog nivoa, odnosno svuda gdje je neophodno planiranje prostora za potrebe čovjeka.

Share this post

Translate »
Menu