FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

03.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

07.10.2019.

11.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

14.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

28.10.2019.

14.11.2019.

Ponedeljak

Četvrtak

16.30h

16.30h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Urgentna medicina

AKademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof. dr Mustafa Burgić

10.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof. dr Mustafa Burgić

10.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Evropski i zdravstveni sistemi *

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof. dr Amer Čustović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

13.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

10.10.2019.

Četvrtak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h