FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

16.01.2020.

05.02.2020.

Četvrtak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

10.01.2020.

25.01.2020.

Petak

Subota

11.00h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

03.02.2020.

18.02.2020.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc. dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

18.01.2020.

14.02.2020.

Subota

Petak

11.00h

17.30h

 

Analiza vode

Prof.dr Mustafa Burgić

16.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Analiza namirnica

Prof.dr Č. Č.

01.02.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje otpadom

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc. dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Č. Č.

01.02.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Č. Č.

01.02.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Sanitarni problemi okoliša

Doc. dr Munevera Bećarević

18.01.2020.

14.02.2020.

Subota

Petak

11.00h

17.30h

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Doc.dr Senka Samardžić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru