Matematika i fizika

Matematika i fizika

Matematika – struktura studijskog programa

Matematika i fizika nudi kurseve iz matematike i fizike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih premeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa

Osnovna svrha ovog studijskog programa je

  • obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za matematiku i fiziku u savremenom društvu,
  • sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,
  • unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva, u regionu kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u BiH.

Ciljevi studijskog programa

  • da se studentima obezbijede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti matematike i fizike,
  • da studenti usvoje i prenesu znanja i vještine iz oblasti matematike i fizike,
  • da se razvija kreativnost u radu studenata.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.

Integrisani preddiplomski i diplomski studij Matematike i fizike studentima pruža univerzitetsko obrazovanje iz područja matematike i fizike. Matematička znanja i vještine podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednačine, diskretna matematika, vjerovatnoća, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim tim i logičke argumentacije u opštim situacijama, kao i sposobnost kreativnog rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Usvojene teorije daće podršku znanju i razumijevanju matematičkih metoda i tehnika tako što će omogućiti čvrsto razvijen matematički kontekst. Kompetencije iz područja fizike odnose se na svu problematiku klasičnih fizikalnih područja mehanike, elektromagnetizma, talasnih pojava, termodinamike i optike…

Studij daje i potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno izvođenje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou osnovne i srednje škole. Studij takođe osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike i fizike – redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama.

Nastavni plan i program I ciklus

Nastavni plan i program II ciklus

Nastavni plan i program III ciklus

Share this post

Translate »
Menu