Matematika i fizika


Struktura studijskog programa 

Ovaj studijski program nudi kurseve iz matematike i fizike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih premeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Osnovna svrha ovog studijskog programa je

  • obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za matematiku i fiziku u savremenom društvu,
  • sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,
  • unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva, u regionu  kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u BiH.

Ciljevi studijskog programa 

  • da se studentima obezbijede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti matematike i fizike,
  • da studenti usvoje i prenesu znanja i vještine iz oblasti matematike i fizike,
  • da se razvija kreativnost u radu studenata.

Kompetencije diplomiranih studenata 

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.