Doktorske studije Tehnički fakultet


Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Tehničkom fakultetu

 

 
Doktorske studije – Geodezija
Doktorske studije – Saobracaj
Doktorske studije – Poljoprivreda
Doktorske studije – Inženjerska_informatika
Doktorske studije – Gradjevina
Doktorske studije – Arhitektura
 
Doktorske studije – Geodezija 2016/2017
Doktorske studije – Saobracaj 2016/2017
Doktorske studije – Poljoprivreda 2016/2017
Doktorske studije – Inženjerska_informatika 2016/2017
Doktorske studije – Gradjevina 2016/2017
Doktorske studije – Arhitektura 2016/2017

Doktorske studije Fakultet zdravstvenih nauka


Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih nauka

 
Doktorske studije – Stomatologija.pdf
Doktorske studije – Sportski trener.pdf
Doktorske studije – Sestrinstvo.pdf
Doktorske studije – Sanitarni inženjering.pdf
Doktorske studije – Radiologija.pdf
Doktorske studije – Menadžment u sportu.pdf
Doktorske studije – Fizioterapija.pdf
Doktorske studije – Farmacija.pdf
Doktorske studije – Stomatologija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sportski trener 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sestrinstvo 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sanitarni inženjering 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Radiologija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Menadžment u sportu 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Fizioterapija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Farmacija 2016/2017.pdf

Doktorske studije Pedagoški fakultet


Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu

 
Doktorske studije – Pedagoške nauke
Doktorske studije – Istorija
Doktorske studije – Matematika i fizika.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika.pdf
Doktorske studije – Geografija.pdf
 
Doktorske studije – Pedagoške nauke 2016/2017
Doktorske studije – Istorija 2016/2017
Doktorske studije – Matematika i fizika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Geografija 2016/2017.pdf