Nastavni planovi i programi

Doktorske studije Tehnički fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Tehničkom fakultetu     Doktorske studije – Geodezija Doktorske studije – Saobracaj Doktorske studije – Poljoprivreda Doktorske studije – Inženjerska_informatika Doktorske studije – Gradjevina Doktorske studije – Arhitektura   Doktorske studije – Geodezija 2016/2017 Doktorske studije – Saobracaj 2016/2017 Doktorske studije – Poljoprivreda 2016/2017 Doktorske studije – Inženjerska_informatika 2016/2017 Doktorske …

Doktorske studije Tehnički fakultet Read More »

Doktorske studije Fakultet zdravstvenih nauka

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih nauka   Doktorske studije – Stomatologija.pdf Doktorske studije – Sportski trener.pdf Doktorske studije – Sestrinstvo.pdf Doktorske studije – Sanitarni inženjering.pdf Doktorske studije – Radiologija.pdf Doktorske studije – Menadžment u sportu.pdf Doktorske studije – Fizioterapija.pdf Doktorske studije – Farmacija.pdf Doktorske studije – Stomatologija 2016/2017.pdf Doktorske …

Doktorske studije Fakultet zdravstvenih nauka Read More »

Doktorske studije Pedagoški fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu   Doktorske studije – Pedagoške nauke Doktorske studije – Istorija Doktorske studije – Matematika i fizika.pdf Doktorske studije – Informatika i tehnika.pdf Doktorske studije – Geografija.pdf   Doktorske studije – Pedagoške nauke 2016/2017 Doktorske studije – Istorija 2016/2017 Doktorske studije – Matematika i fizika 2016/2017.pdf Doktorske …

Doktorske studije Pedagoški fakultet Read More »

Translate »
Menu