FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

26.05.2020.

Utorak

09.30h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

28.05.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija ličnosti

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

 

 

 

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

26.05.2020.

Utorak

09.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

25.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

28.05.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

26.06.2020.

07.07.2020.

Ponedeljak

Petak

Utorak

12.00h

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ljudska prava

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihijatrijska njega *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

18.06.2020.

09.07.2020.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

10.00h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.06.2020.

19.06.2020.

10.07.2020.

Subota

Petak

Petak

12.00h

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.06.2020.

09.07.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Opšta pedagogija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

26.05.2020.

Utorak

09.30h

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

26.05.2020.

Utorak

09.30h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

26.05.2020.

Utorak

09.30h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Abidović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović