I i II SEMESTAR

(I godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

05.06.2018.

03.07.2018.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

11.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

09.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

04.06.2018.

02.07.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

06.06.2018.

10.07.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.06.2018.

04.07.2018.

Srijeda

Srijeda

11:15h

11:15h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

28.06.2018.

13.07.2018.

Četvrtak

Petak

15:00h

15:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2018.

21.07.2018.

Petak

Subota

16:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.06.2018.

11.07.2018.

Ponedeljak

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.06.2018.

20.07.2018.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

23.06.2018.

21.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Radno pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

14.06.2018.

28.06.2018.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

E-uprava*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

16.06.2018.

07.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

30.06.2018.

14.07.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

22.06.2018.

06.07.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

08.06.2018.

29.06.2018.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Upravno pravo*

Doc. dr Albina Abidović

07.06.2018.

05.07.2018.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h