FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

 

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Retorika*

Prof. dr Brano Miljuš

05.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

31.10.2019.

Petak

Četvrtak

14.00h

16.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

04.10.2019.

07.11.2019.

Petak

Četvrtak

13.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Zoran M.Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

16.11.2019.

Subota

Subota

13.00h

16.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Zoran M. Milošević

16.10.2019.

31.10.2019.

Srijeda

Četvrtak

11.00h

11.30h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

11.10.2019.

09.11.2019.

Petak

Subota

10.00h

10.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

30.10.2019.

Srijeda

16.30h

 

E-uprava *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

05.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

16.00h

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

05.11.2019.

Utorak

16.30h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Mentalno zdravlje *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Upravno pravo *

Doc dr Albina Abidović

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h