I i II SEMESTAR

(I godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

15.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

16.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

03.04.2019.

Srijeda

14.45h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Radno pravo*

Prof. dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

E-uprava*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Upravno pravo*

Doc. dr Albina Abidović