FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

16.10.2020.

Petak

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

14.10.2020.

Srijeda

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

24.10.2020.

Subota

13.00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

12.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

16.10.2020.

Petak

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

26.10.2020.

Ponedeljak

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

15.10.2020.

Četvrtak

10.00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

14.10.2020.

Srijeda

16.00h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

12.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

14.10.2020.

Srijeda

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

20.10.2020.

Utorak

14.00h

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

10.10.2020.

Subota

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

16.10.2020.

Petak

15.00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

13.10.2020.

Utorak

16.30h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Boško Nadoveza

06.10.2020.

Utorak

14.30h

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

16.10.2020.

Petak

13.00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

12.10.2020.

Ponedeljak

15.00h