FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

 

 

 

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h