FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

18.01.2021.

02.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

12.15h

12.15h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulasomanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

 

 

 

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

18.01.2021.

02.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

21.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.01.2021.

09.02.2021.

Utorak

Utorak

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

16.01.2021.

06.02.2021.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

30.01.2021.

20.02.2021.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

30.01.2021.

13.02.2021.

Subota
Subota

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

14.01.2021.

04.02.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.30h

10.30h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

25.01.2021.

15.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

22.01.2021.

05.02.2021.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2021.

02.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

11.01.2021.

01.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2021.

02.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

18.01.2021.

02.02.2021.

Ponedeljak

Utorak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof. dr Boško Nadoveza

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

25.01.2021.

08.02.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h