I i II SEMESTAR

(I godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

Subota

Ponedeljak

15.30h

14.30h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

Subota

Ponedeljak

15.30h

14.30h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.08.2018.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

03.09.2018.

15.09.2018.

Ponedeljak

Subota

12.00h

15.30h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

Subota

Ponedeljak

15.30h

14.30h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Radno pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

03.09.2018.

27.09.2018.

Ponedeljak

Četvrta

10:00h

10:00h

 

E-uprava*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

13.09.2018.

27.09.2018.

Četvrtak

Četvrtak

17:30h

17:30h

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

13.10.2018.

Petak

Petak

Subota

15:00h

15:00h

10.00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Upravno pravo*

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h