Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Studijski programi

Studenti Tehničkog fakulteta

Poljoprivreda

Studijski program Poljoprivreda Struktura Poljoprivreda nudi kurseve iz poljoprivrede, održivog privrednog razvoja i tehnologija. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne …

Poljoprivreda Read More »

Matematika i fizika

Matematika – struktura studijskog programa  Matematika i fizika nudi kurseve iz matematike i fizike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih premeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 …

Matematika i fizika Read More »

Radiologija

Radiologija:Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike velikim koracima razvijaju se u tehnološkom i stručnom pravcu. Iz tog razloga želimo pripremiti inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne,ali i sofisticirane tehnike u radiologiji.

Sportski trener

Misija Sportske aktivnosti ponovo postaju sve značajnije u svim uzrastima. Misija ovog studija je osposobiti stručnjake koji će pravilno, na naučnim osnovama podučavati i voditi kroz sportske grane pojedince i grupe u svim oblicima bavljenjem sportom. Ciljevi Sport je prevažna životna aktivnost da bi se njime bavili amateri , zato je cilj stvoriti profesionalce koji …

Sportski trener Read More »

Studenti Forenzike praksa

Forenzika

Studijski program Forenzika Forenzika – na studijskom programu , koristeći širok dijapazon naučnih disciplina koje čine oblast forenzičkih nauka, tokom četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija osposobljavaju se studenti za razvoj i primjenu naučnih metoda u kriminalistici. U tu svrhu se uklјučuju savremeni načini izvođenja teorijske i praktične nastave u adekvatno opremlјenim nastavnim prostorijama. Mogućnosti pristupa najsavremenijoj …

Forenzika Read More »

Bezbjednost

Bezbjednost

Bezbjednost – Struktura programa Bezbjednost – studijski program za  je po mnogo čemu jedinstven. Radi se o specijalizovanom studijskom programu osnovnih akademskih, magistarskih i doktorskih studija iz oblasti bezbjednosti. Realizacijom studijskog programa osnovnih akademskih studija iz oblasti bezbjednosti ostvaruju se sljedeći cilјevi: obezbjeđuju se potrebna znanja neophodna za rad u organima i institucijama državne uprave, …

Bezbjednost Read More »

Translate »