Doktorske studije Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo

Doktorske studije Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo

Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet čine ponudu studiranja na zdravstvenim smjerovima koja u potpunosti zadovoljava interese studenata i potrebe tržišta rada. Svi kabineti i učionice potrebni za kvalitetno i suvremeno održavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima, kabinetima vještina i dvoranama za vježbanje zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Univerzitet organizuje doktorske studije iz naučnih disciplina za koje je matičan. Doktorske studije se organizuju prema posebnom programu i uključuju odgovarajuće naučno-istraživačke aktivnosti. Doktorske studije traju 6 semestara i pretpostavljaju akumulaciju od 180 ECTS bodova. Lice koje ispuni obaveze vezane za dužinu trajanja doktorskih studija i akumuliranje potrebnog broja ECTS bodova, koje izradi doktorski rad prema predviđenoj proceduri i odbrani doktorsku disertaciju prema postupku propisanom Statutom i Pravilima studiranja na III ciklusu studija, izdaje se doktorska diploma i to lice stiče naučni stepen doktora nauka iz odabrane naučne oblasti.

Share this post

Translate »
Menu