Evropski univerzitet Brčko distrikt

Doktorske studije Fakultet zdravstvenih nauka

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih nauka

Doktorske studije – Stomatologija.pdf
Doktorske studije – Sportski trener.pdf
Doktorske studije – Sestrinstvo.pdf
Doktorske studije – Sanitarni inženjering.pdf
Doktorske studije – Radiologija.pdf
Doktorske studije – Menadžment u sportu.pdf
Doktorske studije – Fizioterapija.pdf
Doktorske studije – Farmacija.pdf
Doktorske studije – Stomatologija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sportski trener 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sestrinstvo 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Sanitarni inženjering 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Radiologija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Menadžment u sportu 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Fizioterapija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Farmacija 2016/2017.pdf

Share this post

Translate »