FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilnaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Nikola Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

10.00-14.00h

14.00-16.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

06.03.2019.

13.03.2019.

20.03.2019.

27.03.2019.

03.04.2019.

10.04.2019.

17.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

22.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

06.03.2019.

13.03.2019.

20.03.2019.

27.03.2019.

03.04.2019.

10.04.2019.

17.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

22.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

14.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-14.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-15.00h

11.00-13.00h

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

04.03.2019.

05.03.2019.

07.03.2019.

18.03.2019.

21.03.2019.

08.04.2019.

09.04.2019.

15.04.2019.

13.05.2019.

20.05.2019.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

16.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

16.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2019.

23.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

prof. dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

Četvrtak

12.00-14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

16.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

16.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

04.03.2019.

05.03.2019.

07.03.2019.

18.03.2019.

09.04.2019.

13.05.2019.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

23.03.2019.

13.04.2019.

Subota

Subota

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.03.2019.

20.03.2019.

03.04.2019.

17.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

14.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

16.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

09.03.2019.

16.03.2019.

23.03.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

11.05.2019.

16.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

28.03.2019.

18.04.2019.

 

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

09.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

13.00-17.00h

10.00-14.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti