FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilnaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

06.03.2018.

20.03.2018.

27.03.2018.

03.04.2018.

10.04.2018.

08.05.2018.

15.05.2018.

22.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

05.03.2018.

13.03.2018.

26.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

24.04.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

05.03.2018.

13.03.2018.

26.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

24.04.2018.

21.05.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-18:00h

13:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.03.2018.

17.04.2018.

24.04.2018.

29.05.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

11:00-16:00h

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

07.03.2018.

12.03.2018.

19.03.2018.

26.03.2018.

03.04.2018.

23.04.2018.

08.05.2018.

09.05.2018.

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

14:00-16:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

15:00-17:00h

15:00-16:00h

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

28.04.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

17:00-19:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

prof. dr Nedeljko Stanković

23.03.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

16:00-17:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

07.03.2018.

13.03.2018.

20.03.2018.

28.03.2018.

04.04.2018.

23.04.2018.

15.05.2018.

16.05.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

15:00-17:00h

14:00-16:00h

15:00-16:00h

16:00-18:00h

15:00-17:00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

10.03.2018.

24.03.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

19.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-15:00h

11:00-15:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

21.04.2018.

28.04.2018.

05.05.2018.

12.05.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

29.03.2018.

11.05.2018.

24.05.2018.

31.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

16:00-17:00h

15:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

24.03.2018.

31.03.2018.

21.04.2018.

28.04.2018.

19.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti