Stručna praksa

Stručnu praksu studenti Evropskog univerziteta obavljaju u raznim javnim i privatnim subjektima, koji imaju zaključene ugovore o akademskoj i stručnoj saradnji sa Univerzitetom. Studenti Fakulteta zdravstvenih nauka već nekoliko godina uspješno obavljaju stručnu praksu, između ostalog, i na JZU Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, koji predstavlja nastavnu bazu Univerziteta. Pored toga, i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ predstavlja nastavnu bazu Univerziteta.

Studenti  Ekonomskog  fakulteta  obavljaju praksu u bankama i drugim finansijskim institucijama, privrednim društvima koja se bave marketingom i prodajom kao i u računovodstvenim servisima.

KOJE  UGOVORE IMA POTPISANE?

Translate »
Menu