FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

03.10.2019.

Četvrtak

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

07.10.2019.

11.11.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

14.00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

04.11.2019.

Ponedeljak

11.00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

17.10.2019.

05.11.2019.

Četvrtak

Utorak

10.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

26.10.2019.

09.11.2019.

Subota

Subota

15.00h

14.45h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

09.10.2019.

30.10.2019.

Srijeda

Srijeda

15.30h

17.00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

04.11.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

18.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

29.10.2019.

Utorak

Utorak

13.35h

13.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

29.10.2019.

19.11.2019.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc. dr Zoran Petrović

24.10.2019.

12.11.2019.

Četvrtak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

12.10.2019.

Subota

13.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

19.10.2019.

Subota

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

24.10.2019.

12.11.2019.

Četvrtak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

26.10.2019.

30.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof. dr Adi Rifatbegović

25.10.2019.

06.11.2019.

Petak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof. dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

11.10.2019.

05.11.2019.

Petak

Utorak

15.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

19.10.2019.

Subota

14.00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.10.2019.

01.11.2019.

Petak

Petak

13.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

12.10.2019.

07.11.2019.

Subota

Četvrtak

10.00h

13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc. dr Senka Samardžić

17.10.2019.

31.10.2019.

Četvrtak

:etvrtak

15.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

26.10.2019.

02.11.2019.

Subota

Subota

12.00h

13.00h