FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2019.

27.02.2019.

Petak

Srijeda

09.00h

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.02.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

17.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

10.00h

10.00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

21.01.2019.

22.02.2019.

Ponedeljak

Petak

12.00h

12.00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

17.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

11.00h

10.00h

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

11.00h

10.00h

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

11.00h

10.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

12.00h

10.00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

12.00h

10.00h

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

10.01.2019.

31.01.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti