Poljoprivreda

Studenti Tehničkog fakulteta

Poljoprivreda

Studijski program Poljoprivreda

Struktura

Poljoprivreda nudi kurseve iz poljoprivrede, održivog privrednog razvoja i tehnologija.

Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa

Poljoprivreda ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbjeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlaštenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Univerziteta.

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Tehničkog fakulteta jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbijedi sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Svrha studijskog programa je formiranje visoko obrazovanih kadrova u oblasti gajenja biljaka i domaćih životinja

Specifična misija

Obrazovanjem stručnih kadrova studijski program Poljoprivreda ima misiju da pruži:

  • Doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambene tehnologije,
  • Doprinos ruralnom razvoju zemlje i okruženja,
  • Doprinos održivom privrednom razvoju,
  • Doprinos regionalnom razvoju.

Vizija studijskog pograma Poljoprivreda je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Poljoprivreda svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata svijeta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja.

Kombinujući stečena znanja iz poljoprivrednog strojarstva s onima iz biologije, hemije i fizike, studij priprema studente za rješavanje problema u poljoprivredi, zaštiti okoliša i iskorištavanju prirodnih resursa. Student po završetku studija na I ciklusu stiče zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede.

 

Share this post

Translate »
Menu