Poljoprivreda


Struktura studijskog programa

Ovaj studijski program nudi kurseve iz poljoprivrede, održivog privrednog razvoja i tehnologija. Od ukupno 35 predmeta u okviru studijskog programa, obavezna su 23 predmeta, 8 predmeta je izbornih i biraju iz grupe od 12 izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je opterećenja studenta od 75 do 90 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet u zavisnosti od opterećenja nosi od 6 do 8 ECTS bodova.

Svrha studijskog programa 

Poljoprivreda ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbjeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlaštenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Univerziteta.

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Tehničkog fakulteta jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbijedi sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Specifična misija

Obrazovanjem stručnih kadrova studijski program Poljoprivreda ima misiju da pruži:

Doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambene tehnologije,

Doprinos ruralnom razvoju zemlje,

Doprinos održivom privrednom razvoju,

Doprinos regionalnom razvoju.

Vizija studijskog pograma Poljoprivreda je dostizanje najviših nivoa izvrsnosti i partnerstva u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Poljoprivreda svoj okvir kompetencija i rada širi i dopunjuje partnerskim vezama sa univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata svijeta, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja.