Rezultati ispita – prof. dr Radoslav Galić


Rezultati ispita održanih 19.7.2018. godine
Kompleksna analiza
Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena
1 024/16-MiF 6 20 5
2 086/14-MiF 6 60 6
3 045/16-MiF 6 60 6
4 035/15-MiF 6 70 7
5 031/14-MiF 6 30 5
6 076/16-MiF 6 25 5
Linearna algebra I
Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena
1 062/17-MiF 6 30 5
2 010/17-MiF 6 25 5
3 097/17-MiF 6 70 7
4 071/17-MiF 6 20 5
Linearna algebra II
Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena
1 058/17-MiF ? 10 5
Diskretna matematika
Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena
1 012/16-MiF 6 60 6
2 015/16-MiF 6 62 6
3 060/16-MiF 6 68 7

Prof. dr Sanda Pribić – rezultati ispita


Prevencija i rano otkrivanje raka
1.108/15-FT   8
2.090/15-FT   8
3.057/15-FT  8
4.109/15-FT  9
5.060/15-FT  8
6.017/15-FT  10
7.047/15-S    10
8.044/117-SI  7
9.149/15-SI    9
10.150/15-RA 10
11.092/15-ST  8
12.084/17-S    7
FARMACEUTSKA BOTANIKA
048/17-FA   7
BROMATOLOGIJA
028/147-FA   7

Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita


EVROPSKI  UNIVERZITET  BRČKO

PEDAGOŠKI  FAKULTET

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – PEDAGOŠKA INFORMATIKA

(održanog dana 07.07.2018.)

 

 

R.BR. BROJ INDEKSA OCJENA
1. 007/16-RNE 9
2. 018/16-VPU 6
3. 004/16-RNO 8
4. 030/16-RNO 8
5. 028/17-RNO 7
6. 032/16-RNE 8
7. 035/16-VPU 7
8. 008/16-RNO 8
9. 098/15-VPU 5
10. 048/17-VPU 6

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – PORODIČNA PEDAGOGIJA (održanog dana 07.07.2018.)

 

R.BR. BROJ INDEKSA OCJENA
1. 035/16-VPU 7
2. 008/16-RNO 8
3. 098/15-VPU 5
4. 013/16-RNE 7
5. 017/16-VPU 8
6. 048/17-VPU 7

 

 

Upis ocjena na sljedećem ispitnom roku.

Prof. dr Pašaga Muratović – rezultati ispita


OTPORNOST MATERIJALA
1.006/16-GHT———-6
2.015/17-GPA———-7
3.015/16-GHT———-6
4.002/16-GHT———-7
5.038/17-GRO———-DODATNI ISPIT
TEHNIČKA MEHANIKA.
1.014/17-GGE———-6
2.012/16-GGE———-5
3.005/15-.AR———–6
4.026/17–DS———–DODATNI ISPIT
5.001716–DS———-DODATNI ISPIT
6.031/17-GKO———-8
7.001/17–DS———–5
8.024/17–DS———–5
9.015/17–MS———-.5
10.002/17-DS———-.6
11.019/17-DS———-.5
12.007/17-DS———–5
13.005/17-BS———–6
14.029/17-BS———–6
15.008/17-GGE———6
DINAMIKA KONSTRUKCIJA IZEMLJOTRESNO INŽINJERSTVO
1.O44717-GRO———-5
    Upis ocjena.uvid u radove i dodatni ispit 18.7.2018 god u 11 sati
     BRČKO 11.7.2018 GOD                      Prof.dr.Muratović

Rezultati ispita iz predmeta ustavno pravo održanog 2. jula 2018. godine


R. br. Br. indeksa Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1 009/16-OP 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
2 011/16-OP 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
3 004/16-BP 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
4 012/16-BP 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
5 008/15-FO 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
6 006/16-FO 6 E Zadovoljava minimalne kriterijume
7 068/15-OP 5 F Ne zadovoljava
8 037/15-BP 5 F Ne zadovoljava
9 007/16-BP 5 F Ne zadovoljava

*Upis ocjene može se izvršiti radnima danima u terminu od 10.00 do 15.00 sati, ili kad god je predmetni nastavnik na Univerzitetu.

Rezultati ispita – prof. dr Azijada Beganlić


Predmet: Uvod u zdravstvenu njegu (ispitu pristupila 2 studenta)
Ime i prezime        scor                        ocjena
1. 012/17-S             27/30                         6
2. 012/16-s            26/50                         6
Predmet: Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji: (ispitu pristupila 2 studenta)
Ime i prezime                scor                ocjena
1. 060/16-S                  36/50                   8
2. 035/16-S                  14/50                   5
Predmet: Ekologija i higijena radne sredine( ispitu pristupilo 7 studenata)
Ime i prezime                      scor                           ocjena
1. 006/16-RA                     21/50                            5
2. 060/16-S                        31/50                           7
3. 067/16-FT                     28/50                           6
4. 059/16-S                        32/50                           7
5.033/16-RA                      33/50                           7
6. 015/16-RA                      31/50                           7
7. 058/16-S                         26/50                          6

Rezultati ispita -katedra za matematiku


Rezultati

Matematika 2:-ponovo usmeni

 1. 032/17-Ar usmeni
 2. 029/17-GGE usmeni
 3. 002/17-GGE usmeni
 4. 023/17-AR usmeni
 5. 010/17-AR usmeni
 6. 027/16-AR  usmeni
 7. 030/17-Ar usmeni

Usmeni 10.7.2018. god u 16 h

Metodika nastave matematike:

 1. 024/16-MIF usmeni
 2. 076/16-MIF usmeni
 3. 092/14-MIF usmeni

Ponovo usmeni 10.7.2018. god u 16 h

Matematika 3

 1. 071/17-Mif usmeni
 2. 063/15-MIF 6(šest)
 3. 015/14-MIF usmeni

Usmeni 10.7.2018. god u 16 h

Geometrija

 1. 071/17-MIF 6(šest)
 2. 063/15-MIF 6(šest)

Upis ocjena 10.7.2018.  god.  u 16 h

 

Matematika –pismeni

Položili su:

 1. 001/17-DS 6
 2. 024/15-VPU 6

Usmeni 10.7.2018. god u 16 h

 

Katedra za matematiku

Brčko, 9.07.2018. god

Rezultati ispita – Pravna istorija


Predmet: PRAVNA HISTORIJA

 

Predmetni nastavnik: prof.dr. Edin Ramić

 

Rezultati ostvareni tokom semestra sa popravnim ispitom

 

Student

(br.INDEXA)

Kolokvij

 

(do20 bod.)

Seminarski rad

(do15 bodova)

Prisustvo i aktivnost (do 5 bod.) Završni ispit

(do60 bod.)

Ukupni rezultati
 

002/17-BP

 

15

 

 

10

 

5

 

53

 

8 – C

 

005/17-BP

 

 

15

 

10

 

5

 

53

 

8 – C

 

006/17-OP

 

 

10

 

5

 

5

 

45

 

7 – D

 

001/17-OP

 

 

15

 

10

 

5

 

53

 

8 – C

 

007/17-OP

 

 

10

 

0

 

5

 

50

 

7 – C

 

                                                                                                        

Rezultati ispita – Prof. dr Kadrija Hasanović


Agrohemija

 

Br. indeksa Prisutnost Seminarski rad Kolokvij Završni ispit Ukupno bodova Konačna ocjena
1 045/15-PO 7 20 12 26 65 7
2 050/15-PO 7 20 12 18 ? ?
3  032/15-PO 7 20 12 ? ? ?
4  003/15-PO 7 20 12 26 65 7
5 Š.F. 3 ? 17 ?

 

Forenzička hemija i toksikologija

1  

003/17-FO

10 20 ? ? ?
2 076/15-FO 20 18

 

Instrumentalne metode

1

079/14-FA 8 20 11 28 67 7
2 O28/17-FA 8 20 13 34 75

8

 

Farmaceutska hemija i biohemija

1 001/17-MrFa 7 20 14 30 71

7

 

Uvid u test završnog ispita studenti mogu pogledati

dana 02.07.2018. god u 10:00 h.

Predmetni nastavnik: dr.sc. K. Hasanović, v. prof.