Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rezultati – Matematika I i II

Rezultati usmenog ispita iz matematike-matematike I-matematike II Položili su: 021/20-GGE                027/20-IND               031/20/MIF               018/20-GGE              015-20-MHT             027/20-MIF002/20-RR005/20-DS Upis ocjena : utorak-29.6.2021. god Sljedeći studenti nisu položili i idu ponovo na usmeni utorak 29.6.2021. god u 16 h 018/20-MS     041/20-INI     033/20-ITM036/20-DM011/20-GGE005//19-MIF038/20-OSE018/20-RI032/20-DM009/20-GGE Katedra za matematiku Brčko 24.6.2021. god

Rezultati završnog ispita – Porodična pedagogija

R.BR.BROJ INDEKSAPROCENAT BODOVA NA TESTUOCJENA1.002/19-VPU0%52.035/19-VPU33%53.004/19-VPU57%64.003/18-VPU68%75.028/18-RNO57%66.014/19-RNE80%87.008/19-VPU28%58.028/20-VPU35%59.051/20-VPU95%1010.040/20-RNL65%711.003/19-VPU33%5 NAPOMENA: Upis ocjena će se obaviti  na sljedećem ispitnom roku u 13,45 sati.

Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija

Rezultati ispita iz predmeta Predškolska pedagogija, Vaspitač predškolskih ustanova, III godina, u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka, održanog dana 16.6.2021. godine u 16,00: 034/19-VPU -6072/16-VPU -6009/18-VPU -9032/20-VPU -8003/18-VPU-10044/20-VPU-7 Upis ocjena je u srijedu, 30. 6. 2021. g. u periodu od 15,30 do 16,00.                                                                            Doc. dr. sc. Perica Ivanek

Engleski jezik I i II – rezultati ispita

REZULTATI ISPITA 15.06.2021. Engleski jezik 1 R.b.Broj indeksaOcjena1014/20-MS62022/20-GHT93013/20-MD74014/20-SR85009/20-OP6 Engleski jezik 2 R.b.Broj indeksaOcjena1022/20-GHT92021/20-GGE73013/20-MD74014/20-SR95028/18-RND76003/19-GHT6

Rezultati pismenog ispita iz matematike rađenog 15.06.2021. godine

MATEMATIKA -matematika 2 026/20-E 65 027/20-IND 75027/20-MiF 75031/20-MiF 55032/20-DM 55006/20-AR 55003/20-AR 66021/20-GGE 83039/20-ITM 66038/20-RI 55015/20-MHT 90036/20-DM 55005/19-MiF 70012/20-GGE 65009/20-GGE 83011/20-GGE 83018/20-GGE 77036/19-IND 55 Vjerovatnoća-Statistika 1. 031/20- MIF 55 bod Geometrija 2. 018/15- MIF 55 bod Metodika nastave matematike 045/20-MIF 55 b Usmeni 011/20-DS 6023/20-INI 6006/20-BS 6013/20-DM 5032/20-DM 5005/20-DS 5002/20-RR 5 Upis ocjena u utorak, 22.6.2021. god u 16 h Usmeni...

Translate »