Rezultati ispita – Engleski jezik I i II


REZULTATI ISPITA

Brčko, 19.02.2019.

Engleski jezik 1

R.b. Broj indeksa Ocjena
1 012/18-PO 5
2 008/ 18-RR 6
3 011/ 18-GRO 5
4 005/18-FO 5
5 041/18-S 6
6 033/18-FT 6
7 027/18-GRO 6
8 013/18-BP 6
9 010/ 18-INI 6
10 055/18-SPT 8
11 046/18-RA 5

 

Engleski jezik 2

R.b. Broj indeksa Ocjena
1 061/18-FA 6
2 102/15-FT 5
3 005/18-SR 6
4 015/18-OSE 7
5 028/17-GGE 5
6 024/18-G 6
7 017/16-GGE 7
8 081/15-INI 6
9 023/17-MP 7
10 007/17-DS 7
11 019/17-DS 8
12 014/17-OSE 8
13 027/18-GRO 6
14 013/16-RNE 8
15 006/17-OP 6
16 007/17-OSE 7
17 008/18-RA 6
18 025/18-PO 6
19 013/17-DS 8
20 013/18-AR 10
21 008/17-MP 6

 

 

Rezultati ispita – Matematika


REZULTATI USMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 19.02.2019.

MATEMATIKA III

Položili su:

1. 002-18/M I F 8

2. 029-17/GGE 7

3. 008-17/GGE 6

4. 023-17/AR 8

5. 035-18/M I F 7

6. 002-17/GGE 7

7. 027-16/AR 7

8. 001-18/M I F 7

Matematika

1. 028-18/RNO 6

2. 016-18/RND 6

3. 009-18/VPU 6

4. 008-18/RNO 6

Upis ocjena u utorak 26.2.2019. god u 16 30 h

Katedra za matematiku

Brčko 20.2.2019-god

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pravo održanog 18.02.2019. godine


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u pravo održanog 18.02.2019. godine

 

R. br. Broj indeksa Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena Napomena:
1. 009/18-SR 9 B Iznad prosjeka  
2. 014/18-SR 6 E zadovoljava  
3. 022/18-OP 6 E zadovoljava  
4. 021/18-OP 6 E zadovoljava  
5. 022/13-ŽK 6 E zadovoljava  
6. 005/18-SR 5-6*     usmeni
7. 011/18-SR 5-6*     usmeni
8. 006/18-MD 5-6*     usmeni
9. 014/18-BP 5-6*     usmeni
10. 015/18-BP 5 F ne zadovoljava  
11. 007/18-MD 5 F ne zadovoljava  
12. 012/18-ŽK 5 F ne zadovoljava  

*Studenti koji su na prelazu između ocjena 5 i 6, pozivaju se na usmeni ispit.

 

  • Upis ocjena i usmeni ispit održaće se u ponedjeljak, 25.02.2019. godine, s početkom u 15.00 sati. Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu na upis ocjene u tom terminu, mogu doći u drugom terminu kad je predmetni nastavnik na Univerzitetu.

Rezultati ispita – prof. dr Kadrija Hasanović


  Instru. metode Broj indeksa PrisustPred.

 

 

Seminarski rad Kolokviji Z. ispit Ukupan broj bodova Konačna

ocjena

1. 009/15-FA 3 20 19 45 87 9
2. 112/15-FA 20 15 36 71 7
3. 042/15-FA 5 20 18 36 79 8
4.  119/15-FA 5 20 15 47 87 9
5. 048/17-FA 20 16 39 75 8
6. 022/15-FA 20 ? 36 ? ?
 

REZULTATI KOLOKVIJI  I ZAVRŠNOG ISPITA IZ FARMACEUTSKE HEMIJE I BIOHEMIJE OD:  19.11.’18 . 3 I.’19.Napomena: Kolege Studenti, koji niste uradili predispitne obaveze, potrebno je da to uradite za 25.2.’19. (drugi ispitni rok), Predmetni nastavnik, K. Hasanović

1 034/14-FA 10 20 18  +2 46 96 10
2. 001/17-FA 10 20 15 31 76 8
3. 068/14-FA 5 20 ? 35 ? ?
4. 35/17-FA 3 20 ? 37 ? ?
5. 096/14-FA 0 20 ? 37 ? ?
6. 036/17-FA 0 20 ? 28 ? ?
7. 079/14-FA 0 ? ? 26 ? ?

 

Rezultati ispita – Multimedijalni sistemi


014/15-INI – 5

020/15-INI – 7

032/18-INT – 7

025/16-INI – 5

039/15-INI – 5

011/18-INT – 5

001/15-INT – 5

056/15-INI – 7

012/15-INT – 5

037/15-INI – 5

022/15-INI – 5

050/15-INT – 5

044/15-INI -5

058/15-INI – 5

010/15-INT – 5

021/18-INT – 5