Rezultati ispita

Rezultati ispita – Prof. dr Pašaga Muratović

NACRTNA GEOMETRIJA 1.029/17–gge———-5 DINAMIKA KONSTRUKCIJA I ZEMLJOTRESNO INŽINJERSTVO 1.031/17–gko———-5 2.022/19–gro———-5 OTPORNOST MATERIJALA 1.013/18–ar———-5 2.036/17–ar———-5 3.032/17–ar———-6 4.010/17–ar———-5 5.006/17–ar———-5 6.040/18–ar———-5 TEHNIČKA MEHANIKA 1.016/18–ds———-5 2.011/18–gro———5 3.001/18–ds———-6 4.003/18–ght———5 5.009/18–ght———6 6.002/18–ds———-5 7.017/18–ght———8 8.020/18–ds———-5 9-013/18–ds———-5 10.004/18-gko——–5 METOD KONAČNIH ELEMENATA 1.022/18–GRO———-6 2.031/17–GKO———-6   NAPOMENA Uvid u radove i upis ocjena 25.7.2019 god u 12 sati

Menu