Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rezultati završnog ispita – Pedagoška informatika

EVROPSKI  UNIVERZITET  BRČKO PEDAGOŠKI  FAKULTET REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – PEDAGOŠKA INFORMATIKA (održanog dana 20.01.2022.) R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA1.009/20-VPU52.043/20-VPU83.039/21-VPU64.019/20-VPU65.024/20-VPU106.008/20-VPU57.005/19-MiF5 Upis ocjena na sljedećem ispitnom roku.

Anatomija – rezultati ispita

034/21-S - 8011/21-S - 9002/21-FA - 8001/21-FA - 8035/21-RA - 8028/21-FT - 5037/21-FT - 8024/21-FT - 5016/21-FT - 5020/21-FT - 5023/21-FT - 5027/21-FT - 5008/21-FT - 5031/21-FT - 5013/21-RA - 7

Njemački jezik I i II – rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ NJEMAČKOG JEZIKA I i II RAĐEN 14.01.2022. UPIS OCJENA 04.02.2022. u 10h Njemački jezik I BROJ INDEKSA BODOVI OCJENA1. 011/21-FO 48p 52. 012/21-RNO 97p 103. 027/21-INI 98p 104. 002/21-SR 81p 85. 005/21-PH 57p 66. 010/21-DS 86p 97. 006/21-DS 96p 108. 010/21-GGE 72p 79. 022/21-DS 68p 710. 008/21-MP ...

Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati ispita

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT REZULTATI SA ISPITA OD 12.1.2022.GODINE. UPIS OCJENA I UVID U RADOVE ODRŽAT ĆE SE 21.2.2022. NAKON ISPITA.  Broj indeksa1.parc2.parcKol.Semin.radZavršni 12.1.2022.UKUPNO BODOVAOCJENA 035-19-FA-----  2.033-20-S15101515348993.011-20-S10151015+153297104. 029-20-S 3 1521  5.003-20-S15151515329296.021-20-S-10 1512  7.001-20-ST---15   8.017-20-SI   15   9.030-20-SI   15   10.018-20-S155 1015  11.023-20-S10  106  12.018-20-S    0  13.031-20-S    15  14.027-20-S    17   MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM (POLJOPRIVREDNI FAKULTET) 002-19-PO    OCJENA    OSAM (8)022-19-PO    OCJENA    ŠEST  (6)015-19-PO    OCJENA    SEDAM (7) OSNOVI FORENZIČKE BIOLOGIJE (PRAVNI FAKULTET, ODSJEK FORENZIKA) 011-21-FO    OCJENA   ...

Translate »
Menu