Rezultati ispita

Rezultati usmenog ispita iz matematike rađenog 1.10.2019 godine

MATEMATIKA 013/18-DS – 6(šest) 008/18- RP – 6(šest) 010/18-INI – 6(šest) 005/18-RR – 6(šest) 011/18-RR- -6(šest) MATEMATIKA  I 016/18-GGE 6(šest) MATEMATIKA  II 041/16- MiF     6(šest) 024/18-AR    7(sedam) 025/18-GGE   6(šest) 018/18-GRO 6(šest) 037/18-GGE 6(šest) 014/18-AR 6(šest)   Upis ocjena u utorak 8.10.2019. god u 16 h Katedra za matematiku Brčko, 3.10.2019. god

Prof. dr Pašaga Muratović – rezultati ispita

Rezultati 25.09.2019 Tehnička mehanika 1. 016/18-DS………..6 2. 013/18-DS………..5 3. 018/18-GRO………7 Nacrtna geometrija 1. 028/17-GGE……..6 Otpornost materijal 1. 018/18-GRO……..6 2. 007/17-AR………..7 Održavanje objekata 1. 040/8-GRO………..5 Brčko, 25.09.2019                          Prof. Dr Pašaga Muratović

Menu