Rezultati ispita – Katedra za fiziku


EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH

PEDAGOŠKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA

FIZIKA II

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

         018/17 MiF

75

0

75

2

 

063/17 MiF

55

0

55

3

 

093/15 MiF

20

0

20

4

010/17 MiF

 

60

0

60

 

                                                                                                  FIZIKA III

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 17.02.2018. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

062/17 MiF

10

0

10

2

 

017/17 MiF

25

0

25

3

061/17

20

0

20

4

027/17

66

12

78

5

044/17

35

10

45

6

034/17

53

12

65

7

077/16

40

0

40

8

057/17

67

0

67

 

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10                                       

 

                                                                                                                                         Predmetni nastavnik

                                                                                                                                         Dr.sc. Alija Muhibić,doc.

Rezultati ispita – Anatomija


 1. 005/17-FT – 6
 2. 102/15-FT -8
 3. 002/17-RA-7
 4. 008/17-RA-8
 5. 022/17-RA-8
 6. 021/17-RA-8
 7. 015/17-S-8
 8. 012/17-S-8
 9. 011/17-FT-8
 10. 004/17-FT-8
 11. 013/17-FT-7
 12. 010/17-FT-7
 13. 017/17-FT-6
 14. 006/17-FT-8
 15. 032/17-FT-8
 16. 019/17-FT-8
 17. 030/17-FA-8
 18. 014/17-FT-6
 19. 043/17-FT-7

Rezultati ispita – krivično procesno pravo


 1. 071/15-OP – USMENI
 2. 074/15-FO – 7
 3. 033/15-BP – 5
 4. 017/15-FO – 5
 5. 056/15-BP – 5
 6. 008/15-FO – 6
 7. 005/15-OP – USMENI
 8. 052/15-OP – USMENI
 9. 021/15-PO – 5

Usmeni ispit 01.03.2018. u 14h.

Rezultati ispita – katedra za matematiku


MATEMATIKA  III (kolokvij II)

 1. 023/ 17 – M I F 100 bodova
 2. 015/ 17 – GPAŽ 75

MATEMATIKA  III (integralno)

 1. 010/ 17 – M I F 80 bodova
 2. 009/16 – GGE 55
 3. 015/16 – GHT 60
 4. 013/16 – GGE 55
 5. 004/16 – GGE 62
 6. 012/16 – GGE 80
 7. 006/16 – GHT 60
 8. 034/17 – MIF 60
 9. 044/17 60
 10. 062/16 75
 11. 002/16 80

Rezultati ispita – Mikrobiologija sa parazitologijom


Evropski univerzitet BRČKO BRČKO DISTRIKT- mikrobiologija sa parazitologijom -2017/18  ZDRAVSTVENI FAKULTET
Redni Br. indeksa T1 T2 kol sem Završni Uk. ocjena popravni  
broj  6.2.2018 Bod. 20.2.2018 ocjena
1. 119-15-FA 0 5 15 19 39 34 6(55)
2. 112-15-FA 0 9 17 26  5 27 5(37)
3. 059-16-S 0 8 28 36  5    
4. 009-15-FA 10 0 8 15 0 25  5 32 7(65)
5. 148-15-FA 0 10 0 0  5 38 5
6. 058-16S 0 9 10 30 49  5 29+2 5
7. 022-15-FA 0 9 24 33  5 34 (45) 5
8. 006-15-FA 10 0 9 15 20 54 6    
9. 007-16-ST 2,5 10 10 36 58,5 6    
10. 042-15-FA 9 6 40 55 6    
11. 065-15-ST 14 10 20 33,5 77,5 8    
12. 003-16-ST 3 9 20 21 53 6    
13. 046-16-ST 15 10 5,5 36 66,5 7    
14. 009-15-FA 15 11,5 7,5 15 26,5 75,5 8    
15. 060-16-S 10 6 33 5 49 5
16.
17.
 
1. 050-15-PO 0 6 10 9 25 10 5
2. 045-15-PO 0 3 10 14 27 0 5
3. 075-15-PO 0 0 0 0 0 5
4. 032-15-PO 20 20 10 5

PREDMETNI NASTAVNIK PROF.DR. JASMINKA H.HALILOVIĆ

21.2.2018.

 

 

Rezultati ispita – katedra za matematiku


Pismeni : METODIKE NASTAVE MATEMATIKE,20.02.2018.

Položili su:

 1. 034-16/VPU 6

 

Usmeni : Matematika 3

 1. 070-16/MIF       6

 

Pismeni : Geometrija

Položili su:

 1. 034/17-MIF 6
 2.  023/17-MIF 6
 3. 017/17-MIF      6
 4. 064/17-MIF   5              

Usmeni dio ispita će se održati u utorak, 27.2.2018. god.  u 16h

Rezultati ispita – Engleski jezik I i II


E-1

 1. 007/17 DS    8
 2. 014/17-GGE    8
 3. 002/17 BP   8
 4. 020/17-RR    8
 5. 025/ 17 OSE   5
 6. 017/17-GGE    9
 7. 003-17/DS    8
 8.  016/ 16 OP    7
 9. 014/17-IS 6
 10. 029/17-GGE    8
 11. 007/17 OSE   8
 12. 011/17-INI       10
 13. 006/17-OP      8
 14. 019/ 17 GRO   9
 15. 005/17- GRO    9
 16. 019/17-DS   8
 17. 002/17-OSE   8
 18. 030/17-AR   7
 19. 012/17 DS   8
 20. 054/17 RNO   6
 21. 028/17-GGE   7
 22. 024/17- DS    9
 23. 008/17-MP    7
 24. 001/17 RR    8

E-2

 1. 058-16/S    8
 2. 059/16-S    8
 3. 019/16-INI    9
 4. 12/16-MIF    9
 5. 006/16 RA      5
 6. 014/17-IS 6
 7. 003/16-OSE   6
 8. 072/ 16 VPU    8
 9. 015/16 RA     7
 10. 015/ 16 MIF  8
 11. 061/ 16 RNO   9
 12. 033/16-RA   7
 13. 018/16-INI    9
 14. 060/ 16 MIF   9
 15. 015/14-FT    8
 16. 011/16-RR   7
 17. 019-17 GRO    9
 18. 059/15-SPT   9
 19. 041/16 FT   9
 20. 015/17-GPAŽ   7
 21. 010/16-OP     9
 22. 035/16  OSE    8
 23. 142/14 RNE   8

Upis ocjena je 2.3.2018. U 17:00h.

Rezultati ispita -Urgentna medicina


URGENTNA MEDICINA, 15.02.2018

Br. indexa Ocjena Br. indexa Ocjena
003/16-ST
065/15- ST
015/14-FT 6
043/16-FT 6
045/16-RA 7
060/16-S 9
036/16-RA 8
067/16-FT 8
010/17-FT 8
011/16-RA 8
058/16-S 9
015/16-RA 9
006/16-RA 6
007/16-ST 9
046//46 -ST 9

 

Upis ocjena u petak, 23.01. u 14,00