STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Istorija starog Istoka i stare Grčke

Prof. dr Edin Ramić 

27.10.2018.

Subota

11.00-12.00h

 

Opšta psihologija

 Prof. dr Refik Ćatić

12.10.2018.

26.10.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

VIII SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

%

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Edin Ramić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

 Prof. dr Azem Kožar

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija političkih teorija*

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku*

 Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Pregovaranje*

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Rana moderna istorija

%

 

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

%

 

 

 

 

BIH pod Austro-Ugarskom

%

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

%

 

 

 

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

18.10.2018.

08.11.2018.

22.11.2018.

06.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

BIH za vrijeme Osmanske vlasti*

%

 

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918*

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

27.10.2018.

Subota

11.00-12.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

13.30-14.30h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

Prof.dr Ivan Balta

12.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

30.11.2018.

05.12.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.30-15.30h

14.30-15.30h

14.30-15.30h

14.30-15.30h

14.30-15.30h

14.30-15.30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

06.10.2018.

20.10.2018.

10.11.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti