STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Istorija starog Istoka i stare Grčke

Prof. dr Edin Ramić 

 

 

 

 

Opšta psihologija

 Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

VIII SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

%

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

16.05.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

konsultacije

17:30h

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

 Prof. dr Azem Kožar

13.04.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

konsultacije

13:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Istorija političkih teorija*

 

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku*

 Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pregovaranje*

 Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Rana moderna istorija

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BIH pod Austro-Ugarskom

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

%

23.03.2018.

13.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

16.05.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

konsultacije

17:30h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof. dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BIH ya vrijeme Osmanske vlasti*

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918*

Prof. dr Azem Kožar

13.04.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

konsultacije

13:00-15:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

Prof. dr Azem Kožar

13.04.2018.

18.05.2018.

Petak

Petak

konsultacije

13:00-15:00h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti