Doktorske studije Pedagoški fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu

 
Doktorske studije – Pedagoške nauke
Doktorske studije – Istorija
Doktorske studije – Matematika i fizika.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika.pdf
Doktorske studije – Geografija.pdf
 
Doktorske studije – Pedagoške nauke 2016/2017
Doktorske studije – Istorija 2016/2017
Doktorske studije – Matematika i fizika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Geografija 2016/2017.pdf