Evropski univerzitet Brčko distrikt

Doktorske studije Pedagoški fakultet

Planovi i programi studijskih programa III ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu

Doktorske studije – Pedagoške nauke
Doktorske studije – Istorija
Doktorske studije – Matematika i fizika.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika.pdf
Doktorske studije – Geografija.pdf

 

Doktorske studije – Pedagoške nauke 2016/2017
Doktorske studije – Istorija 2016/2017
Doktorske studije – Matematika i fizika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Informatika i tehnika 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Geografija 2016/2017.pdf
Doktorske studije – Psihologija.pdf
Doktorske studije – Pedagoške nauke 2019/2020.pdf

Share this post

Translate »