STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

12.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

28.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-18.00h

15.45-17.15h

 

Matematika II - vježbe

*

24.04.2019.

08.05.2019.

15.05.2019.

22.05.2019.

29.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

16.03.2019.

06.04.2019.

04.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.30h

15.00-17.45h

14.00-17.30h

14.00-17.30h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2019.

14.03.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

04.04.2019.

11.04.2019.

18.04.2019.

25.04.2019.

09.05.2019.

16.05.2019.

23.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

13.03.2019.

27.03.2019.

10.04.2019.

24.04.2019.

08.05.2019.

22.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-16.00h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

15.03.2019.

22.03.2019.

12.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

13.00-15.00h

 

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

16.03.2019.

06.04.2019.

04.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-17.30h

14.00-17.30h

14.00-17.30h

14.00-17.30h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

14.03.2019.

05.04.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Subota

14.00-17.00h

14.00-18.00h

09.00-12.00h

11.00-15.00h

10.00-14.00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc. dr Ilija Grgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Račun izravnanja – osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

15.03.2019.

22.03.2019.

12.04.2019.

19.04.2019.

10.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-17.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-11.30h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

09.03.2019.

22.03.2019.

05.04.0219.

03.05.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

16.03.2019.

06.04.2019.

04.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.30h

09.00-13.30h

09.00-13.30h

09.00-13.30h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

16.03.2019.

06.04.2019.

04.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-17.30h

09.00-13.30h

09.00-13.30h

09.00-13.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

16.03.2019.

23.03.2019.

13.04.2019.

20.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

08.00-12.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-18.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-18.00h

15.00-17.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti