Blog

Featured

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI SEMINARA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

OSNOVNE INFORMACIJE Evropski univerzitet Brčko distrikt organizuje seminar za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Seminar se održava po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19). Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže...

Featured

Obavještenje za studente Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2023/24. godine

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2023/24. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i...

Obavještenje za javnost 02.12.2023. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Impaktirani zubi i komplikacije ekstrakcija impaktiranih zuba, kandidata Mirze Bjelaka, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15...

Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos Tuzla

U sklopu svojih aktivnosti, a u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta, Asocijacija studenata Medicall Medicinskog fakulteta EU Kallos, bila je organizator predavanja na temu: "Bolesti štitnjače - bolest "modernog" doba, da ili ne?".  Predavač je bila profesorica dr. Munevera Bećarević, profesor ne Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka EU Kallos. Predavanje je održano u srijedu, 22.11.2023....

Obavještenje za javnost 01.12.2023. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Dodaci prehrani koji regulišu hormonski status kod žena, kandidatkinje Dženete Hadžić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti...

Obavještenje za javnost 29.11.2023. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Metodologija istraživanja u socijalnom radu, kandidatkinje Aide Čerkez Alihodžić, studentice magistarskih studija na Fakultetu političkih nauka, studijski program Socijalni rad, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 11.11.2023. godine do 28.11.2023. godine,...

Obavještenje za javnost 25.11.2023. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Automatizirani mehatronički sistemi motornih vozila, kandidatkinje Maide Zahirović, studentice magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Mehatronika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci...

Obavještenje za javnost 23.11.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom iPRF u dentalnoj medicini, kandidatkinje dr. Mirele Redžić, studentice doktorskih studija na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska...

Obavještenje za javnost 21.11.2023. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj, kandidata Marka Galića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 14.10.2023. godine do 31.10.2023....

Translate »
Menu